ข่าวประกวดราคา

เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ วันที่ประกาศ
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการ กฟผ. 60 พรรษา 1,000 ไร่   2019-02-20   2019-02-21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย 750 ไร่ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง   2019-02-20   2019-02-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 4 จำนวน 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 3 จำนวน 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม 2- 6 ปี แปลง 2 จำนวน 200 ไร่   2019-02-21   2019-02-21
ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน จำนวน 1,700 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบำรุงสวนเดิม 2-6ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี2558 อุทยานแห่งชาติแม่จริม 500 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ปี2558 เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 500 ไร่   2019-02-18   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 1,000 ไร่   2019-02-20   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี 80 พรรษา 1,000 ไร่   2019-02-20   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่4 1,000ไร่   2019-02-20   2019-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี พื้นที่ที่ 4 แปลง2 400 ไร่   2019-02-20   2019-02-20
348/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
349/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
346/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
347/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป. พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-15   2019-02-19
ทส 0923.203/2334 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการป่าต้นน้ำเขื่อศิริกิติ์ฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-18
511/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าฟื้นฟูฯ พื้นที่ที่ 6 (ปี 2558) จังหวัดน่าน   2019-02-15   2019-02-18
512/2562 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพาชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-02-15   2019-02-18
510/2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน   2019-02-15   2019-02-18
ทส 0923.203/2297 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-18   2019-02-15
ทส 0923.203/2284 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ ภูพยัคฆ์ แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2286 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ ภูพยัคฆ์ แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2280 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการพัฒนาเพื่อความั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2282 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการพัฒนาเพื่อความั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ทส 0923.203/2332 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมฯ โครงการพัฒนาเพื่อความั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-02-12   2019-02-14
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลง 3 เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-13   2019-02-14
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6ปี โครงการน้อมใจถวาย 6 ล้านกล้า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เนื้อที่ 600 ไร่   2019-02-13   2019-02-14
496/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-02-13   2019-02-14
511/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 700 ไร่   2019-02-14   2019-02-14
483/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อนฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2558 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-13   2019-02-14
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้างบำรุงสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา ปี 2558 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 700 ไร่   2019-02-12   2019-02-13
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 6 ปี 2558 จ.น่าน 500 ไร่   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝึกอบรม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ฝึกอบรม) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาบริการเครื่องเสียงสำหรับจัดฝึกอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-12   2019-02-13
480/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่   2019-02-12   2019-02-13
477/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี   2019-02-12   2019-02-13
- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-12
ทส 0923.203/2210 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-11   2019-02-12
ทส 0923.203/2142 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-12
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-06   2019-02-11
ทส 0923.203/2179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2180 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2181 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2176 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2177 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
ทส 0923.203/2178 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-08   2019-02-11
411/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
410/2562 ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
416/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
417/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
418/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
420/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
412/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
413/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
414/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
415/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่   2019-02-07   2019-02-11
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลงที่ 4 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,550 ไร่   2019-02-07   2019-02-08
ทส 0923.203/2141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-08
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-02-07   2019-02-08
ทส 0923.203/1933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/1934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/1935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/1936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-05   2019-02-08
ทส 0923.203/2130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์(แปลงที่ 1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-08
ทส 0923.203/2131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์(แปลงที่ 2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-07   2019-02-08
๒๖๒/๒๕๖๒ ข้อตกลงจ้าง โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลที่๑   2019-02-01   2019-02-07
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 ปี 2558 เนื้อที่ 500ไร่   2019-02-06   2019-02-06
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี เนื้อที่ 600ไร่   2019-02-06   2019-02-06
ทส 0923.203/1932 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,100 ไร่ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ   2019-02-05   2019-02-06
ทส 0923.203/1931 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 350 ไร่   2019-02-05   2019-02-06
378/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,700 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน   2019-02-04   2019-02-05
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-31   2019-02-01
ทส 0923.405/38 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-23   2019-02-01
ทส 0923.203/1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-21   2019-02-01
ทส 0923.203/1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-21   2019-02-01
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 เนื้อที่ 500 ไร่   2019-02-01   2019-02-01
ทส 0923.402/37 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-01   2019-02-01
ทส 0923.401/พิเศษ ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-01   2019-02-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-02-01   2019-02-01
ทส0923.203/1504 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-28   2019-01-31
0923.203/1427 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมา กลุ่มงานวิชาการ   2019-01-25   2019-01-31
247/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-01-25   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ ๒ จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-30   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-29   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 12 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-30   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-30   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปตท.สผ ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ ๓ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-29   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-30   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 จังหวัดน่าน เนื้อที่ 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-29   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าอาเซียน บริเวณชายแดน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๒00 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-29   2019-01-31
333/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๑,๕๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-30   2019-01-31
ทส 0923.203/1726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จำนวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-31   2019-01-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-31   2019-01-31
353/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2019-01-31   2019-01-31
350/2562 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-31   2019-01-31
ทส0923.401/พิเศษ ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-29   2019-01-30
322/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ขนาด 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ้งหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-28   2019-01-29
0923.203/1328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนส่งเยาวชนรุ่นที่ 1 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-24   2019-01-28
ทส 0923.203/1308 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-24   2019-01-28
0923.203/1399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนส่งเยาวชนรุ่นที่ 2 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-25   2019-01-28
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม 2-6 ปี แปลงที่ 4 1,000 ไร่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-01-24   2019-01-25
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม 2-6 ปี แปลงที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-01-24   2019-01-25
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม 2-6 ปี พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 1,550 ไร่   2019-01-24   2019-01-25
ประกาศเผยแพร่ ซื้อและจ้าง บำรุงสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ.70 ปี แปลงที่ 4 1,000 ไร่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-01-24   2019-01-25
0923.203/1305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   2019-01-24   2019-01-25
ทส 0923.203/1157 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-21   2019-01-24
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-24   2019-01-24
ทส 0923.203/1160 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 ระยะทาง 8 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 9 รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-23   2019-01-23
0923.203/1282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ยชป.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-23   2019-01-23
ทส 0923.203/1207 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-22   2019-01-23
ทส 0923.203/1211 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 ระยะทาง 7 กิโลเมตร   2019-01-22   2019-01-23
ทส 0923.203/184 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-22
ทส 0923.203/185 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-22
ทส 0923.203/174 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 ระยะทาง 20 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-22
ทส 0923.203/181 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 ระยะทาง 4 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-22
ทส 0923.203/182 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 ระยะทาง 11 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-22
ทส 0923.203/183 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 ระยะทาง 5 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-22
ทส 0923.203/191 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 1 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-22
ทส 0923.203/192 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-22
ทส 0923.203/177 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 ระยะทาง 20 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-22
ทส 0923.203/179 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 ระยะทาง 16 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-22
ทส 0923.203/179 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 ระยะทาง 16 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-22
ทส 0923.203/1171 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 ระยะทาง 12 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-22
ทส 0923.203/1138 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-1 ระยะทาง 3 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-22
ทส 0923.203/1141 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2 ระยะทาง 2 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-22
ทส 0923.203/1163 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 (ปี 2558) ระยะทาง 5 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-22
ทส 0923.203/1167 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-22
ทส 0923.203/1167 ข้อตกลงจ้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-21   2019-01-22
ทส 0923.203/865 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 ระยะทาง 15 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/868 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 ระยะทาง 27 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/886 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/889 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/939 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 ระยะทาง 20 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-21
ทส 0923.203/1031 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-17   2019-01-21
ทส 0923.203/1061 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-17   2019-01-21
ทส 0923.203/1081 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-18   2019-01-21
ทส 0923.203/1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-18   2019-01-21
ทส 0923.203/1027 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 ระยะทาง 4 กิโลเมตร   2019-01-17   2019-01-21
ทส 0923.203/1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน (มกราคา กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562)   2019-01-18   2019-01-21
189/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 ระยะทาง 9 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-21
ทส 0923.203/188 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-16   2019-01-21
ทส 0923.203/167 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 20 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/168 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/169 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/125 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/166 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-21
ทส 0923.203/1064 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2557 ระยะทาง 5 กิโลเมตร   2019-01-17   2019-01-21
ทส 0923.203/929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-16   2019-01-19
ทส 0923.203/930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-16   2019-01-19
ทส 0923.203/881 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-18
ทส 0923.203/869 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิต เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-18
ทส 0923.203/4149869 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2556 ระยะทาง 10 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-18
ทส 0923.203/812 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี 2556 ระยะทาง 5 กิโลเมตร   2019-01-15   2019-01-18
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-14   2019-01-17
ทส 0923.203/797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ml 0923.203/849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ทส 0923.203/849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 ระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ทส 0923.203/843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-1 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ทส 0923.203/844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2 ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-16   2019-01-16
ทส 0923.203/845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9(ปี 2558) ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ทส 0923.203/849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-15   2019-01-16
ทส 0923.203/725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 ระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-14   2019-01-15
ทส 0923.203/709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและ ลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๗ ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-14   2019-01-15
ทส 0923.20/674 ข้อตกลงข้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท. พมพ.5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-01-11   2019-01-15
ทส 0923.203/676 ข้อตกลงข้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท. พมพ.5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-01-11   2019-01-15
ทส 0923.203/678 ข้อตกลงข้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท. พมพ.5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-01-11   2019-01-15
ทส 0923.203/671 ข้อตกลงข้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท. พมพ.5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-01-11   2019-01-15
ทส 0923.203/669 ข้อตกลงข้างเหมาแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท. พมพ.5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-01-11   2019-01-15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 9 รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-15   2019-01-15
ทส 0923.203/12437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 51-9574 กทม.   2018-12-25   2019-01-14
ทส 0923.203/7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.60*6.30 เมตร เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562   2019-01-03   2019-01-14
ทส 0923.203/368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562   2019-01-08   2019-01-14
ทส 0923.203/369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมเวทีและสถานที่จัดนิทรรศการ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-08   2019-01-14
ทส 0923.203/370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียงพร้อมจัดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อใช้สำหรับโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-08   2019-01-14
ทส 0923.203/695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-14
ทส 0923.203/696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-14
ทส 0923.203/697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-14
0923.203/522 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดจางรถยนต์โดยสารขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-09   2019-01-11
ทส 0923.203/553 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-10   2019-01-11
ทส 0923.203/437 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-09   2019-01-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) จำนวน 7 รายการ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-11   2019-01-11
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ขนาด ๑๐ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ณ จุดชมวิว ๑๗๑๕ อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-11   2019-01-11
ทส 0923.203/653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-11
ทส 0923.203/654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-11
ทส 0923.203/655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 ระยะทาง 27 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-11
ทส 0923.203/651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 ระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-11
ทส 0923.203/652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-11   2019-01-11
ทส 0904.307/20 ประการศผู้ชนะการเสนอราคา สปป.3 (ภาคเหนือ)   2019-01-10   2019-01-10
ทส 0923.203/498 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและ ลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ ต.แสงทอง อ.ท่าวัง   2019-01-09   2019-01-10
185/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-10
186/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-10
183/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-10
184/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 ระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-10
190/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-10
191/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-10   2019-01-10
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๑ กว-๕๖๗๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ อส.๕๕-๑๐-๐๗๐๒๒-๐๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-09   2019-01-10
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-09   2019-01-10
177/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
178/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
179/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
180/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
181/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
182/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
189/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
ทส ๐๙๒๓.๒๐๓/๓๘๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   2019-01-09   2019-01-09
187/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
188/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
ทส 0923.203/231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-09
- ประกาศฯ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(งานวันคุ้มครอง)   2018-12-24   2019-01-09
- ประกาศฯ จ้างเหมาตกแต่งเวทีและจัดสถานที่งานวันคุ้มครองฯ   2018-12-26   2019-01-09
- ประกาศฯ จ้างเหมาทำสื่อสิ่งพิมพ์งานวันคุ้มครอง   2018-12-26   2019-01-09
- ประกาศฯ จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง   2018-12-26   2019-01-09
192/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
ทส 0923.203/451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟ 10 กม. กฟผ. 60 พรรษา ปี 57 โครงการปลูกป่าสาธิตฯ   2019-01-09   2019-01-09
193/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 ระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-07   2019-01-09
ทส 0923.203/452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟ 10 กม. กฟผ. 80 พรรษา ปี 56 โครงการปลูกป่าสาธิตฯ   2019-01-09   2019-01-09
ทส 0923.203/453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟ 10 กม. โครงการ ปตท. ปี 56 โครงการปลูกป่าสาธิตฯ   2019-01-09   2019-01-09
200/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-08   2019-01-09
ทส 0923.203/270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ-ปตท.สผ.ฯ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ (แปลงที่ 1) จังหวัดน่าน ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-08
ทส 0923.203/269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการ-ปตท.สผ.ฯ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ (แปลงที่ 2) จังหวัดน่าน ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-08
ทส 0923.203/239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิต์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการสถานีพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-08
ทส 0923.203/237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิต์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการสถานีพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-08
ทส. 0923.203/238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิต์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการสถานีพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จังหวัดน่าน ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-08
0923.203/183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-07
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-02   2019-01-07
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ   2019-01-07   2019-01-07
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน   2019-01-07   2019-01-07
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-07   2019-01-07
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 9 รายการ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน จังหวัดแพร่   2019-01-07   2019-01-07
ทส0923.203/291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-07   2019-01-07
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ๑๐ ห้อง ณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน   2019-01-04   2019-01-04
ทส 0923.402/3 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-02   2019-01-04
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน(ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-04   2019-01-04
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-02   2019-01-04
ทส 0923.203/69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน (แหล่งท่องเที่ยวเสาดินนาน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-04   2019-01-04
0923.203/6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-01-02   2019-01-03
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-03   2019-01-03
150/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-01-02   2019-01-03
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-28   2019-01-02
- ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาเจาะจง   2018-12-28   2019-01-02
1653/25614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-27   2018-12-28
ทส 0923.203/12481 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-26   2018-12-28
1663/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติแม่จริม จำนวน 9 รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จ้งหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-28   2018-12-28
1651/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีความคุมไฟป่าดอยผากลอง จ้งหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-27   2018-12-28
1644/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีความคุมไฟป่าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-27   2018-12-28
ทส 0923.203/12467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-26   2018-12-26
ทส 0923.203/12198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฎป 6470 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-20   2018-12-24
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-21   2018-12-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2018-12-21   2018-12-24
ทส0923.203/12316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   2018-12-24   2018-12-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-24   2018-12-24
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-24   2018-12-24
ทส 0923.203/11904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ผ 3799 แพร่   2018-12-13   2018-12-20
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข-๑๓๕๙ แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ อส.๔๙-๒๓-๐๗๐๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-14   2018-12-20
ทส0904.420/798 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โดยเฉพาะเจาะจง   2018-12-11   2018-12-20
ทส 0904.420/798 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-17   2018-12-20
ทส 0904.420/798 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-03   2018-12-20
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณเสาดินและคอกเสือนาน้อย จำนวน ๓ รายการ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-20   2018-12-20
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-20   2018-12-20
1571/2561 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-19   2018-12-20
1571/2561 ขอบเขตงานระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง   2018-12-19   2018-12-20
1571/2561 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-20   2018-12-20
1571/2561 ร่างขอบเขตงาน พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 5 แห่ง   2018-12-20   2018-12-20
ทส 0923.203/12141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้านอาหารและขายของที่ระลึก จำนวน 1 หลัง บริเวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-19   2018-12-19
1565/2561 ประกวดราคาจ้างซื้อซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-19   2018-12-19
1566/2561 ประกวดราคาจ้างซื้อซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-19   2018-12-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน ๑ หลัง ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเคิม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-18   2018-12-18
0923.203/11890 ประกาศผู้ชนะราคาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและแนวทางการลดการใช้พื้นที่ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-13   2018-12-14
0923.203/11890 ประกาศผู้ชนะราคาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและแนวทางการลดการใช้พื้นที่ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-13   2018-12-14
0923.203/11892 ประกาศผู้ชนะราคาจัดจ้างรถยนต์ (รถตู้) ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและแนวทางการลดการใช้พื้นที่ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-13   2018-12-14
0923.203/11916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช็ครถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 ฒศ 1370 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ อส. 59-04-07001-0093 จำนวน 4 รายการ   2018-12-13   2018-12-14
0923.203/11885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-12-13   2018-12-14
0923.203/11888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการสร้างเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-12-13   2018-12-14
1485/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-14   2018-12-14
1486/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-14   2018-12-14
1484/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-14   2018-12-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ นข-1359 แพร่   2018-12-13   2018-12-13
- ร่างประากศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-07   2018-12-13
ทส0904.420/793 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-13   2018-12-13
ทส 0923.203/11899 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   2018-12-13   2018-12-13
1480/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-13   2018-12-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝึกอบรม) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-11   2018-12-12
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ฝึกอบรม) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   2018-12-11   2018-12-12
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมาบริการระบบเครื่องเสียงสำหรับจัดฝึกอบรม ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   2018-12-11   2018-12-12
1460/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-12-11   2018-12-12
ทส 0904.307/879 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ 204 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-12-12   2018-12-12
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติพร้อมอาคารประกอบ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-12   2018-12-12
1463/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟระยะทาง 120 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-11   2018-12-12
1462/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟระยะทาง 170 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-11   2018-12-12
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง   2018-12-12   2018-12-12
ทส0923.402/565 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อพิมพ์โฆษณา โดยเฉพาะเจาะจง   2018-12-12   2018-12-12
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยเฉพาะเจาะจง   2018-12-04   2018-12-11
ทส 0923.203/11771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายอุทยานแห่งชาติ พร้อมปรับภูมิทัศน์ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-11   2018-12-11
1459/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลฃแพ-ลานกาเต็นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-11   2018-12-11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-07   2018-12-07
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-07   2018-12-07
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-07   2018-12-07
ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 140 กิโลเมตร สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-07   2018-12-07
ทส 0923.402/525 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-04   2018-12-07
ทส0923.203/11435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-29   2018-12-06
ทส0923.203/11211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-22   2018-12-06
1449/2561 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-06   2018-12-06
1451/2561 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกางเต้นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-06   2018-12-06
1448/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 150 กิโลเมตร สถานีควบคมไฟป่าดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-06   2018-12-06
ทส 0923.403/482 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-12-01   2018-12-04
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-12-03   2018-12-04
1437/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือดับไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-03   2018-12-04
83/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวธัญพัฒน์ จิตคำมา-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-11-28   2018-12-04
ทส 0923.402/523 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-12-03   2018-12-04
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนและลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-04   2018-12-04
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-04   2018-12-04
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณดอยเสมอดาว และผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-04   2018-12-04
ทส 0923.203/11588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติแม่จริม จำนวน 9 รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-12-04   2018-12-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ครถยนต์ กข 5477   2018-12-03   2018-12-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งภัณฑ์แพร่พาณิชย์   2018-12-03   2018-12-04
ทส 0923.203/11624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   2018-12-04   2018-12-04
1429/2561 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณเสาดินและคอกเสือนาน้อย จำนวน ๓ รายการ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-28   2018-11-30
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-29   2018-11-30
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-29   2018-11-30
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์   2018-11-30   2018-11-30
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร้านอาหารและขายของที่ระลึก จำนวน 1 หลัง บริเวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-30   2018-11-30
1430/2561 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-29   2018-11-30
84/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาช่วยสำรวจ   2018-11-28   2018-11-30
ทส0923.203/11477 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จำนวน 3รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2018-11-30   2018-11-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานธุรการ ประจำส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2018-11-26   2018-11-29
ทส 0923.203/11332 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-27   2018-11-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนต้นน้ำ   2018-11-28   2018-11-28
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน ๑ หลัง ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเคิม (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-28   2018-11-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง ตามโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-11-27   2018-11-27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-11-26   2018-11-26
1419/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน   2018-11-22   2018-11-26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างร้านอาหารและขายของที่ระลึก บริเวณผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-11-26   2018-11-26
1416/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างบริเวณเสาดินและคอดเสือนาน้อย อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน   2018-11-22   2018-11-23
- ประกาศสำนักบิริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13   2018-11-23   2018-11-23
1420/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) จำนวน 7 รายการ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-23   2018-11-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-21   2018-11-22
ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดจางรถยนต์โดยสารขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-21   2018-11-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จา้งทำสมุดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-19   2018-11-20
ทส 0904.307/811 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร นปพ.3 สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-11-16   2018-11-19
1414/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือดับไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-19   2018-11-19
ทส 0904.307/802 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคาร นปพ.3 สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-11-15   2018-11-16
1411/2561 โครงการสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติแม่จริม จำนวน ๙ รายการ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน   2018-11-15   2018-11-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-12   2018-11-16
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๓ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-16   2018-11-16
- ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) จำนวน ๗ รายการ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)   2018-11-16   2018-11-16
ทส 0923.401/พิเศษ ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   2018-11-15   2018-11-15
ทส0923.401/พิเศษ ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-12   2018-11-15
1410/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล.พื้นขัดมันพร้อมปั้มลาย บริเวณจุดลงแพ-ลานกางเต็นท์ และโครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ค.ส.ล. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน   2018-11-15   2018-11-15
0923.6/10879 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-11-13   2018-11-14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2018-11-14   2018-11-14
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า   2018-11-14   2018-11-14
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-14   2018-11-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กว 5674 กทม.   2018-11-13   2018-11-14
ทส 0923.203/10915 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-14   2018-11-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2018-11-12   2018-11-13
1405/2561 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือดับไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-12   2018-11-13
ทส 0904.307/793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร นปพ.3 สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-11-12   2018-11-13
ทส 0923.405/604 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-13
ทส 0923.405/608 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-05   2018-11-13
ทส 0923.405/580 ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-22   2018-11-13
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-12   2018-11-12
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-05   2018-11-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว 5674 กทม.   2018-11-08   2018-11-09
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-09
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า (ผ้าดิบพร้อมโครงไม้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-07   2018-11-09
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า (ผ้าดิบพร้อมโครงไม้)โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-09   2018-11-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-07   2018-11-09
ทส 0904.307/790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ที่ทำการและพักอาศัย นปพ.3 สปป.3 (ภาคเหนือ)และประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา   2018-11-09   2018-11-09
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า(ผ้าดิบพร้อมโครงไม้) โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-09   2018-11-09
ทส 0923.203/10794 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติและอาคารประกอบ จำนวน 12 รายการ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-09   2018-11-09
ทส 0923.203/10786 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน ๑ หลัง ของหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเคิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-09   2018-11-09
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-07   2018-11-08
ทส 0923.203/10695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-07   2018-11-08
0923.6/10757 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-11-08   2018-11-08
1409/2561 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ตามโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-08   2018-11-08
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนจัดการต้นน้ำ (แพร่) ประจำเดือน พย - ธค 61โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-07
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนจัดการต้นน้ำ (น่าน) ประจำเดือน พย - ธค 61โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-07
ทส 0923.203/10647 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2018-11-06   2018-11-07
ทส 0923.203/10647 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่ิงก่อสร้างประกอบ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด   2018-06-06   2018-11-07
ทส 0923.203/10647 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ เครื่องมือดับไฟป่า   2018-11-06   2018-11-07
ทส 0923.203/10661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ตพ 8443 กทม. รหัสครุภัณฑ์ อส.49-23-07001-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-07   2018-11-07
1400/2561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-11-07   2018-11-07
ทส 0904.307/775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ที่ทำการและพักอาศัย นปพ.3 สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-11-05   2018-11-06
0923.203/10488 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2018-11-01   2018-11-06
0923.203/10488 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2018-11-01   2018-11-06
0923.203/10488 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2018-11-01   2018-11-06
0923.203/10488 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2018-11-01   2018-11-06
0923.203/10489 ประกาศผู้ชนะราคา กลุ่มงานวิชาการ   2018-11-01   2018-11-05
1390/2561 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดจ้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-11-02   2018-11-05
1395/2561 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการุทยานแห่งชาติและอาคารประกอบ จำนวน 12 รายการ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-11-05   2018-11-05
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-02
ทส 0923.203/10500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ ๘๖๑๗ แพร่ รหัสครุภัณฑ์ อส.๕๑-๒๓-๐๗๐๐๑-๐๐๐๙   2018-11-01   2018-11-02
1385/2561 เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยจัดกาารต้นน้ำน้ำเคิม จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-11-01   2018-11-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-02
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ของหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่แคม จังหวัดแพร่   2018-10-30   2018-11-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสาร โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ของหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เติ๊กแม่ถาง จังหวัดแพร่   2018-10-30   2018-11-01
1382/2561 เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-10-30   2018-11-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-01
ทส0923.4/10236 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉาพเจาะจง   2018-10-24   2018-11-01
ทส 0923.203/10476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-11-01   2018-11-01
0923.6/10415 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)   2018-10-30   2018-10-31
ทส 0923.203/10410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-30   2018-10-31
1381/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการก่อสร้างอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติพร้อมอาคารประกอบอุทยานแห่งชาตินันทบุรี จังหวัดน่าน จำนวน 12 รายการ   2018-10-29   2018-10-30
ทส 0923.203/10323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-26   2018-10-29
ทส 0923.3/405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฒฎ 207 กทม. รหัส อส.54-04-07001-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-08   2018-10-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม. จำนวน 3 รายการ   2018-10-18   2018-10-29
ทส 0923.3/415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-11   2018-10-29
ทส 0923.203/10326 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-26   2018-10-29
ทส 0923.203/10336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ   2018-10-26   2018-10-29
31/2562 1.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางพรพรรณ ผ่องชนะ-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
32/2562 2.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานน.ส.ศิริลักษณ์ รัตนประดิษฐ์-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
33/2562 3.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางเอมสินธ์ พรมมา-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
34/2562 4.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางนุชรี ยิ้มยวน-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
35/2562 5.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานน.ส.กลมวรรณ จันทร์สม-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
36/2562 6.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานน.ส.อนุศรา โคตรขันติ-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
37/2562 7.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานน.ส.ทิชารัตน์ จินดามณี-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
38/2562 8.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานน.ส.ชลิตา สายน้ำเย็น-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
39/2562 9.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานน.ส.วรวลัญช์ กิ่งคำ-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
40/2562 10.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางรณิดา อ่อนน้อม-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
41/2562 11.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนายบัญญัติ คำวรรณ์-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
42/2562 12.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางพัทรศยา ผัดสา-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
43/2562 13.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวจิรสุตา มีมงคล-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
44/2562 14.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวธิดารัตน์ พรมจันทร์-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
45/2562 15.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวจริญญา ชุมศรี-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
46/2562 16.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวชลันดา ใจคำ-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
47/2562 17.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวน้ำฝน พริ้งเพลิด-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
48/2562 18.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนายจำนงค์ ต้นบำเพ็ญ-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
49/2562 19.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนายศราวุธ สารถ้อย-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
50/2562 20.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางประทุมทิพย์ เสาร์รี-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
51/2562 21.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางพัชรี พอจิต-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
52/2562 22.ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนายวิชัย กองสี-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
53/2562 23.ช้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางกมลวรรณ เรือนอุ่น-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-26
ทส 0923.005/446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พื้นที่ที่ 5 จังหวดน่าน   2018-10-26   2018-10-26
ทส 0923.005/446.. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ภูพยัคฆ์   2018-10-26   2018-10-26
ทส 0923.3/414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-11   2018-10-26
ทส 0923.203/10269 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-10-24   2018-10-26
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-19   2018-10-25
1374/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-10-25   2018-10-25
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2018-10-17   2018-10-24
30/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนอำนวยการ   2018-10-17   2018-10-24
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉาพเจาะจง   2018-10-24   2018-10-24
1369/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักนักท่องเที่ียว จำนวน 3 หล้ัง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-10-19   2018-10-24
ทส 0904.307/696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพนักงาน สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-10-08   2018-10-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-22   2018-10-22
1358/2561 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาฯ กลุ่มงานวิชาการ   2018-10-17   2018-10-19
1359/2561 การลงนามในข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ   2018-10-17   2018-10-19
ทส. 0923.017/444 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-10-16   2018-10-18
0923.203/10042 การลงนามในข้อตกลงการจ้าง   2018-10-17   2018-10-18
0923.203/10037 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2018-10-17   2018-10-18
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเจาะจง   2018-10-02   2018-10-17
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-10-02   2018-10-17
ทส 0923.203/9645 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ตใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-02   2018-10-04
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำส่วนจัดการต้นน้ำ   2018-10-02   2018-10-04
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้ำน่าน   2018-10-02   2018-10-04
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2018-10-02   2018-10-04
ทส 0923.003/677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3   2018-10-02   2018-10-04
ทส 0923.003/677 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2018-10-02   2018-10-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถ่ายเอกสาร ประจำส่วนฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-28   2018-10-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ   2018-09-27   2018-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ   2018-09-27   2018-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.801/516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 1   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.802/269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 2   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.803/448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 3   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.804/447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 4   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.805/429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 5   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.806/427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 6   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.807/284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงอบ   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.815/211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเลียบ   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.808/310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำสอด   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.809/291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.811/167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปาด   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.814/143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเพาะ-น้ำพิ   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.812/253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.813/269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำลาด   2018-09-21   2018-09-28
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สวนรุกขชาติเชตวัน   2018-09-26   2018-09-28
ทส0923.816/244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเปือ   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.817/181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำย่าง   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.820/187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งขวา   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.824/242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 5   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.818/252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำขว้าง   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.821/281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปัว   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.819/310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.823/219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 4   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.822/251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีด   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.827/223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.825/157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำแก่น-น้ำสา   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.828/277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.826/242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยยอด   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.833/202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำแหน   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.830/232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.831/483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.832/221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำสบสาย   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.835/241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.842/233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.829/215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก   2018-09-21   2018-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำส่วนฟื้นฟู   2018-09-28   2018-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ   2018-09-28   2018-09-28
ทส0923.839/247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมาง   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.837/312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมวบ   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.840/220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.842/240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.836/209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำหมาวหมอก   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.843/146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.847/193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.849/213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.845/231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ขะนิง   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.846/186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำสา   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.844/137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำสะเนียน-ไสล   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.851/140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำสมุนตอนล่าง   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.850/218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สาคร   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.855/245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.848/177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 1   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.860/278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเคิม   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.852/254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหิน   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.841/249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำฟ้า   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.853/235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยนาย   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.854/373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.838/249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.858/289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสถาน   2018-09-20   2018-09-28
ทส0923.859/171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี   2018-09-26   2018-09-28
ทส0923.857/210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่มาน   2018-09-24   2018-09-28
ทส0923.309/594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ   2018-09-21   2018-09-28
ทส0923.408/83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการต้นน้ำน่าน   2018-09-21   2018-09-28
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำและ   2018-09-21   2018-09-28
ทส 0923.003/647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2018-09-28   2018-09-28
ทส 0923.023/225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่   2018-09-28   2018-09-28
ทส0908.206(8)/211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน   2018-09-25   2018-09-28
ทส0907.648/115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น   2018-09-26   2018-09-28
ทส0908.206(7)/204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสถานีวิจัยต้นน้ำน่าน   2018-09-25   2018-09-28
ทส0908.206(6)/242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสถานีวิจัยต้นน้ำยม   2018-09-25   2018-09-28
ทส0907.643/88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสวนรุกขชาติช่อแฮ   2018-09-26   2018-09-28
- ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน สวนรุกชาตห้วยทรายขาว   2018-09-28   2018-09-28
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2018-09-28   2018-09-28
ทส 0923.605/1432 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติแม่จริม   2018-09-24   2018-09-27
ทส 0923.605/1432.. ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติแม่จริม   2018-09-24   2018-09-27
- ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยเฉพาะเจาะจง   2018-09-27   2018-09-27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-24   2018-09-27
ทส 0923.010/433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 10 จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.006/342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 6 จังหวัดน่าน   2018-09-26   2018-09-27
ทส 0923.007/425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 7 จังหวัดน่าน   2018-09-26   2018-09-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ   2018-09-25   2018-09-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำฝ่ายแผนงานติดตามและประเมินผล   2018-09-24   2018-09-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำฝ่ายแผนการเงินและบัญชี   2018-09-24   2018-09-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ   2018-09-25   2018-09-27
ทส 0923.014/622 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.005/355 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR โครงการเพื่อความั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้รนที่ที่ 5   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.203/9373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ )   2018-09-24   2018-09-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ   2018-09-26   2018-09-27
ทส 0923.022/173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยป๋อ จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปลูกป่าบ้านโป่งตม   2018-09-27   2018-09-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำพาง-น้ำปูน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.004/430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.602/1260 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2018-09-27   2018-09-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สวนป่าห้วยไร่   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.602/1260.. ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.013/432 ประกวดผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำปังบประมาณ2562   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.614/288 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR วนอุทยานม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง   2018-09-24   2018-09-27
ทส.0923.009/747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน   2018-09-26   2018-09-27
ทส 0923.021/428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.012/535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยเฉพาะเจาะจง โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.011/509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.001/268 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 1   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.002/1147 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 2 จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.008/260 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 8 จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.025/186 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.015/757 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.024/206 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่   2018-09-27   2018-09-27
ทส 0923.607/2229 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติศรีน่าน   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.613/231 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR วนอุทยานผาหลักหมื่น   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.611/359 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR วนอุทยานแพะเมืองผี   2018-09-21   2018-09-26
ทส 0923.611/359. ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR วนอุทยานแพะเมืองผี   2018-09-21   2018-09-26
ทส 0910.46/1167 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาตินันทบุรี   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.603/1918 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.612/253 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR วนอุทยานถ้ำผาตูบ   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0907.642/56 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR สวนรุกขชาติห้วยโรง   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.608/1166 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาตินันทบุรี   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.603/1917 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   2018-09-24   2018-09-26
ทส 0923.016/869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยงิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ-บ้านสะจุก-สะเกี้ยง-จังหวัดน่าน   2018-09-26   2018-09-26
1028/2561 ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-09-26   2018-09-26
1029/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-09-26   2018-09-26
ทส 0923.606/1537 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2018-09-25   2018-09-25
ทส 0923.606/1537 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2018-09-25   2018-09-25
ทส 0923.610/1169 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   2018-09-21   2018-09-25
ทส 0923.610/1169 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   2018-09-21   2018-09-25
ทส 0923.601/1799 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติแม่ยม   2018-09-24   2018-09-25
ทส 0923.601/1801 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติแม่ยม   2018-09-24   2018-09-25
ทส 0923.609/2063 ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2018-09-25   2018-09-25
ทส 0923.609/2063. ประกาศรับราคางานจ้างเหมาเอกชน TOR อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2018-09-25   2018-09-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-21   2018-09-24
ทส0923.203/9271 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซ่อมแซมบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง อช.ขุนน่าน จ.น่าน   2018-09-19   2018-09-20
ทส0923.203/9280 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารพื้นฐานกิจกรรมค่ายพักแรมเยาวชน ชาย(ขนาด40คน) 1 หลัง และ หญิง(ขนาด40คน) 1 หลัง อช.ดอยผากลอง จ.แพร่ (e-bidding)   2018-09-19   2018-09-20
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ 2359 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-19   2018-09-20
ทส 0923.203/9296 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2018-09-20   2018-09-20
ทส 0910.46/2281 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนฯ ปี62 งบอุทยานฯ   2018-09-18   2018-09-19
ทส 0910.46/2282 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนฯ ปี62 เงินรายได้ฯ   2018-09-18   2018-09-19
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุส่วนอทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-13   2018-09-18
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-13   2018-09-18
ทส 0904.307/629 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-09-14   2018-09-14
ทส 0923.007/403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-14   2018-09-14
ทส 0904.307/629 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-09-14   2018-09-14
ทส 0904.307/629 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ สปป.3 (ภาคเหนือ)   2018-09-14   2018-09-14
ทส 0923.004/410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พมพ.4   2018-09-14   2018-09-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-04   2018-09-13
ทส. 0923.009/591 ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561   2018-08-01   2018-09-12
ทส 0923.009/525 ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561   2018-07-02   2018-09-12
ทส0923.203/9029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-10   2018-09-11
ทส0923.203/8874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำหรับจัดทำเอกสารรายงานการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-05   2018-09-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-09-03   2018-09-05
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-09-03   2018-09-05
ทส0923.203/8614 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพื้นฐานกิจกรรมค่ายพักแรมเยาวชนชน(40คน) 1 หลัง เยาวชนหญิง(40คน) 1 หลัง อช.ดอยผากลอง จ.แพร่(e-bidding)   2018-08-29   2018-08-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างจัดทำระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 15 ระบบ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-08-29   2018-08-29
ทส 0923.203/8346 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและค่าวัสดุงานปลูกป่าหวาย จำนวน 250 ไร่ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ฯ จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-08-17   2018-08-22
ทส 0923.203/8440 สัญญาจ้าง ค่าจ้างงานปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1,000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ 1 จำนวน 218 โดยวิธีคัดเลือก   2018-08-21   2018-08-22
ทส 0923.203/8311 สัญญาซื้อขาย ค่าวัสดุสำหรับงานปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1,000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-08-16   2018-08-21
ทส 0923.203/8275 สัญญาจ้าง ค่าจ้างงานปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1,000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺbidding)   2018-08-15   2018-08-21
1030/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1000 ไร่ โดรงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ 1 จำนวน 218 ไร่ โดยวิธีคัดเลือก   2018-08-17   2018-08-17
1027/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย จำนวน 250 ไร่ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จ้งหวัดน่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-08-16   2018-08-16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างอาคารพื้นฐานในกิจกรรมค่ายพักแรม เยาวชนชาย-หญิง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่   2018-08-16   2018-08-16
ทส0923.203/8219 ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างจัดทำระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 15 ระบบ โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน จ.น่าน (e-bidding)   2018-08-14   2018-08-14
ทส 0923.203/8161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-08-09   2018-08-10
ซื้อวัสดุน้ำมัน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 (พมพ.9)   2018-06-01   2018-08-10
1015/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1,000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ 1 จำนวน 218 ไร่   2018-08-07   2018-08-08
ทส ๐๙๒๓.๑๐/๘๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด   2018-08-02   2018-08-03
1008/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทดแทน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรี่น่าน) จำนวน 200 ไร่ โดยวิธีคัดเลือก   2018-08-02   2018-08-03
1009/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-08-02   2018-08-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-08-01   2018-08-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-08-01   2018-08-01
1002/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 15 ระบบ โครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูน   2018-07-31   2018-07-31
ทส 0923.203/7875 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกหวาย จำนวน 250 ไร่ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-07-31   2018-07-31
26/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง   2018-05-04   2018-07-25
33/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 300 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งขวา   2018-05-11   2018-07-25
44/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่า3อย่าง ประโยชน์4อย่าง จำนวน 170 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์   2018-05-24   2018-07-25
45/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 400 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำฟ้า   2018-05-25   2018-07-25
48/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ   2018-06-06   2018-07-25
35/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป (แปลง 1-2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว   2018-05-17   2018-07-25
40/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-23   2018-07-25
49/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมวบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-06   2018-07-25
54/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-14   2018-07-25
56/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-14   2018-07-25
57/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-21   2018-07-25
58/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-21   2018-07-25
59/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-21   2018-07-25
61/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 900 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
74/2561 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 370 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-20   2018-07-25
25/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-08   2018-07-25
88/2561 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 400 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว โดยวิธีคัดเลือก   2018-07-11   2018-07-25
79/2561 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปัว โดยวิธีคัดเลือก   2018-06-25   2018-07-25
62/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 700 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-11   2018-07-25
35/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-08   2018-07-25
36/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-08   2018-07-25
34/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-08   2018-07-25
93/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่า3อย่าง ประโยชน์4อย่าง จำนวน 170 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-25   2018-07-25
91/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลง2) จำนวน 400 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-25   2018-07-25
97/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-05   2018-07-25
90/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 370 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-24   2018-07-25
58/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลงที่ 1) จำนวน 250 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-16   2018-07-25
37/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลงที่ 2) จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-08   2018-07-25
89/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-23   2018-07-25
99/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมวบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-07   2018-07-25
115/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลง 2 )จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-21   2018-07-25
101/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-13   2018-07-25
117/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-20   2018-07-25
116/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-20   2018-07-25
118/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 400 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-21   2018-07-25
164/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-04   2018-07-25
134/2561 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แปลงปี 2559) จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
126/2561 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แปลงที่ 3/2560) จำนวน 50 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
127/2561 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แปลงที่ 4/2560) จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
133/2561 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แปลงที่ 5(1)) จำนวน 100 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
132/2561 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แปลงที่ 5(2)/2560) จำนวน 100 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
128/2561 สัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี (แปลงที่ 6/2560) จำนวน 150 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-09   2018-07-25
98/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-05   2018-07-25
129/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลงที่ 3) จำนวน 250 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-16   2018-07-25
131/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลงที่ 4) จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-11   2018-07-25
130/2561 สัญญาจ้าง ปลูกป่าทั่วไป (แปลงที่ 5) จำนวน 250 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-07-11   2018-07-25
ทส0923.203/7812 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2018-07-25   2018-07-25
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2018-07-25   2018-07-25
- ประกาศฯ ซื้อวัสดุงานก่อสร้างและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-07-20   2018-07-23
ทส 0923.203/7731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างจัดบอร์ดนิทรรศการในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-07-20   2018-07-23
ทส 0923.203/7599 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและค่าวัสดุงานปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๖๐๐ ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก   2018-07-17   2018-07-20
ทส 0923.203/6562 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและค่าวัสดุงานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน ๗๐๐ ไร่ ของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-15   2018-07-20
ทส 0923.203/7607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-07-18   2018-07-18
ทส 0923.203/7472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 600 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   2018-07-13   2018-07-17
ทส 0923.203/7474 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างสำหรับงานปลูกป่าทดแทนโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) จำนวน 200 ไร่   2018-07-13   2018-07-16
ทส 0923.203/7035 สำเนาสัญญาจ้างงานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่ พมพ.9   2018-06-29   2018-07-13
ทส 0923.203/7035 สำเนาสัญญาซื้อขาย งานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่ พมพ.9   2018-06-29   2018-07-13
135/2561 สัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ แปลงที่ 1 เนื้อที่ 400 ไร่ พื้นที่ที่1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูค่า)   2018-07-10   2018-07-13
119/2561 สัญงานปลูกป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,470 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาฯ บ้านสบขุ่น ด้วยวิธี e-bidding   2018-06-27   2018-07-13
- ประกาศฯ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วยควบุมฯภูเพียง   2018-07-13   2018-07-13
- ประกาศฯ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วยควบุมฯภูพระเจ้า   2018-07-13   2018-07-13
- ประกาศฯ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วยควบุมฯภูพยัคฆ์   2018-07-13   2018-07-13
- ประกาศฯ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วยควบุมฯขุนน่านขุนว้า   2018-07-13   2018-07-13
- ประกาศฯ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สอส.   2018-07-13   2018-07-13
975/2561 รายงานขอซื้อขอจ้าง   2018-07-12   2018-07-13
ทส 0923.203/7331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,000 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 (ปี2556) เนื้อที่ 2,000 ไร่ โดยวิธีคัดเลือก   2018-07-09   2018-07-10
15/2561 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี   2018-04-26   2018-07-10
23/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม   2018-04-30   2018-07-10
42/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน   2018-05-28   2018-07-10
24/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง   2018-04-30   2018-07-10
18/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า   2018-04-30   2018-07-10
14/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสถาน   2018-04-26   2018-07-10
43/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 1   2018-05-24   2018-07-10
21/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2   2018-04-30   2018-07-10
10/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเคิม   2018-04-25   2018-07-10
20/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเปือ   2018-04-30   2018-07-10
9/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเพาะ-น้ำพิ   2018-04-25   2018-07-10
8/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 4   2018-04-25   2018-07-10
11/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 5   2018-04-25   2018-07-10
11/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 5   2018-04-25   2018-07-10
6/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งขวา   2018-04-25   2018-07-10
39/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด   2018-05-21   2018-07-10
4/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงอบ   2018-04-25   2018-07-10
5/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปาด   2018-04-25   2018-07-10
16/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำฟ้า   2018-04-30   2018-07-10
41/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว   2018-05-23   2018-07-10
22/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำสอด   2018-04-30   2018-07-10
17/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย   2018-04-30   2018-07-10
12/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยนาย   2018-04-25   2018-07-10
19/2561 สัญญาซื้อขาย ซื้อวัสดุสำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่   2018-04-30   2018-07-10
81/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี   2018-05-21   2018-07-10
55/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม   2018-05-26   2018-07-10
57/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน   2018-05-16   2018-07-10
85/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง   2018-05-21   2018-07-10
70/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า   2018-05-17   2018-07-10
83/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสถาน   2018-05-11   2018-07-10
82/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 1   2018-05-21   2018-07-10
54/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2   2018-05-16   2018-07-10
63/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเคิม   2018-05-17   2018-07-10
62/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเปือ   2018-05-17   2018-07-10
80/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเพาะ-น้ำพิ   2018-05-18   2018-07-10
87/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำกน้ำกอน สาขาที่ 4   2018-05-21   2018-07-10
72/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 5   2018-05-17   2018-07-10
79/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งขวา   2018-05-18   2018-07-10
84/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด   2018-05-21   2018-07-10
53/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงอบ   2018-05-16   2018-07-10
56/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปาด   2018-05-16   2018-07-10
77/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำฟ้า   2018-05-18   2018-07-10
71/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมีด   2018-05-17   2018-07-10
76/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว   2018-05-18   2018-07-10
78/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหิน   2018-05-18   2018-07-10
66/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย   2018-05-17   2018-07-10
86/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยนาย   2018-05-21   2018-07-10
69/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่   2018-05-18   2018-07-10
65/2561 สัญญาจ้าง สำหรับทำฝายเกเบี้ยนชนิดกระสอบทรายผสมซีเมนต์ ขนาด 3 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำสอด   2018-05-17   2018-07-10
ทส 0923.203/6486 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและค่าวัสดุงานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 500 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-13   2018-07-09
ทส 0923.203/6489 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและค่าวัสดุงานปลูกป่าทั่วไป จำนวน 1000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-13   2018-07-09
ทส0923.203/7343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปลูกป่าทดแทนและซื้อวัสดุสำหรับปลูกป่าทดแทน แปลง 1 (400ไร่) แปลงปลูกป่าทดแทนโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา พื้นที่ที่ 1 (อช.ดอยภูคา) e-bidding   2018-07-09   2018-07-09
ทส 0923.203/7337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับงานปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 400 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว โดยวิธีคัดเลือก   2018-07-09   2018-07-09
ทส 0923.203/7245 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี (900ไร่) ต้นน้ำน้ำกาด จ.น่าน (e-bidding)   2018-07-05   2018-07-05
ทส 0923.203/7187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าอุทยานพร้อมครุภัณฑ์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   2018-07-04   2018-07-04
ทส 0923.203/6997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี จำนวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริฯ (ปี 2557) เนื้อที่ 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-30   2018-07-03
ทส 0923.203/6996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี จำนวน 404 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริฯ เนื้อที่ 404 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-28   2018-07-03
377/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก   2018-07-03   2018-07-03
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-29   2018-07-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-07-02   2018-07-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-07-02   2018-07-02
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บน 6433 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-27   2018-06-29
- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างพิมพ์แผนที่พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผานางคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-25   2018-06-29
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทดแทน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) จำนวน 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ   2018-06-29   2018-06-29
ทส 0923.203/6895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-25   2018-06-26
735/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร งานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1250 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก   2018-06-26   2018-06-26
ทส 093.203/6917 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทดแทน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 3 (อุทยานแห่งชาติแม่จริม) จำนวน 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-26   2018-06-26
- ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2018-06-25   2018-06-25
ทส0923.203/6868 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปลูกป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4อย่าง (600ไร่) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน พื้นที่ที่3 จ.น่าน (e-bidding)   2018-06-25   2018-06-25
ทส0923.203/6870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำหรับงานบำรุงป่า(2-6ปี) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา พื้นที่ที่1 (อช.ดอยภูคา) 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-25   2018-06-25
ทส0923.203/6869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงป่า 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา พื้นที่ที่3 (อช.แม่จริม) 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-25   2018-06-25
ทส 0923.203/25062561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-06-25   2018-06-25
- ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2018-06-19   2018-06-19
ทส0923.203/6683 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี (900ไร่) ต้นน้ำน้ำกาด จ.น่าน (e-bidding)   2018-06-19   2018-06-19
ทส0923.203/6677 ประกาศประกวดราคาจ้างปลูกป่าทดแทนและซื้อวัสดุ แปลง1 (400ไร่) แปลงปลูกป่าทดแทนโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จ.พะเยา พื้นที่ที่1 อช.ภูคา (e-bidding)   2018-06-19   2018-06-19
ทส 0923.203/6663 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1100 ไร่ ของโครกงารสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-18   2018-06-19
ทส0923.203/6697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย (1,250ไร่) โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จ.น่าน (e-bidding)   2018-06-19   2018-06-19
ทส 0923.203/6707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก   2018-06-19   2018-06-19
ทส 0923.203/6483 ขอส่งสำเนาการซื้อขาย ค่าวัสดุงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1100 ไร่ ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ ตำบล ขุนน่าน อำดภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-13   2018-06-18
ทส 0923.203/6618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับปลูกป่าทั่วไป จำนวน 370 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก   2018-06-18   2018-06-18
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา โดยเฉพาะเจาะจง   2018-06-04   2018-06-15
- ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี 6 แปลง (900ไร่) ต้นน้ำน้ำกาด (e-bidding)   2018-06-14   2018-06-15
876/2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าอุทยานพร้อมครุภัณฑ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   2018-06-15   2018-06-15
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ(500ไร่) ของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จ.น่าน (e-bidding)   2018-06-13   2018-06-14
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ(700ไร่) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาจ.น่าน (e-bidding)   2018-06-13   2018-06-14
ทส 0923.203/6444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-14   2018-06-14
ทส 0923.203/6449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน ๔๐๐ ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำ้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-13   2018-06-14
ทส0923.203/6528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป 300 ไร่ ต้นน้ำขุนน้ำพริก จ.น่าน (e-bidding)   2018-06-14   2018-06-14
ทส 0923.203/6418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2018-06-13   2018-06-13
- ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (600ไร่) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่3 จ.น่าน (e-bidding)   2018-06-13   2018-06-13
ทส 0923.009/367 ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-05-01   2018-06-12
ทส 0923.203/5828 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย ค่าจ้างและค่าวัสดุงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 950 ไร่ โดรงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-25   2018-06-12
ทส 0923.203/5288 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,000 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริฯ (ปี 2556)เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2018-05-16   2018-06-12
ทส 0923.203/5074 ขอส่งสำเนาจัางขาย ค่าวัสดุงานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,000 ไร่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-10   2018-06-12
ทส 0923.203/5425 ขอส่งสำเนาซื้อขายงานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2000 ไร่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-17   2018-06-12
856/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย เนื้อที่ 1470 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน   2018-06-11   2018-06-11
ทส 0923.203/6273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-08   2018-06-08
- ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักาาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 900 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด จังหวัดน่าน (e-bidding)   2018-06-08   2018-06-08
- สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-06-01   2018-06-07
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าอุทยานพร้อมครุภัณฑ์ในพื้นที่อช.ดอยภูคา (e-bidding)   2018-06-07   2018-06-07
- ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2018-06-06   2018-06-07
- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2018-06-07   2018-06-07
844/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 600 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2018-06-05   2018-06-07
843/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปลูกป่าแนวกันชน จำนวน 1,000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2018-06-05   2018-06-07
ทส 0923.203/6230 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-06-07   2018-06-07
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปลูกป่าทดแทน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 3 อุทยานแห่งชาติแม่จริม จำนวน 200 ไร่   2018-06-05   2018-06-06
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปลูกป่าทดแทน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 1 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จำนวน 400 ไร่   2018-06-05   2018-06-06
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปลูกป่าทดแทน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ 2 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จำนวน 200 ไร่   2018-06-05   2018-06-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   2018-06-06   2018-06-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-06-01   2018-06-06
- สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-01-04   2018-06-05
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-05-25   2018-06-05
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อพิมพ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-04   2018-06-05
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อพิมโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-04   2018-06-05
ทส 0923.203/6097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   2018-06-05   2018-06-05
- สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา)อ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-01-04   2018-06-04
- สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ฝนการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-01-04   2018-06-04
- สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-01-04   2018-06-04
- สถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-01-04   2018-06-04
- สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   2018-01-04   2018-06-04
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-06-01   2018-06-04
e65/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป 700 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว (e-bidding)   2018-05-10   2018-06-04
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   2018-05-17   2018-06-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2018-06-01   2018-06-01
ทส 0923.009/422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำเดืิอน พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัมนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน   2018-06-16   2018-06-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2018-06-01   2018-06-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่องประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยเฉพาะเจาะจง   2018-06-01   2018-06-01
829/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ ค.พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน   2018-06-01   2018-06-01
369/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอำนวยความสะดวกในห้องประชุม จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-06-01   2018-06-01
- สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย รายการซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-16   2018-06-01
- สัญญาซื้อขาย รายการซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2556) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-16   2018-06-01
- สัญญาจ้าง รายการจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2556) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2018-05-17   2018-06-01
ทส 0923.203/5282 สัญญาซื้อขาย รายการซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 (ปี2557) เนื้อที่ 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-16   2018-06-01
ทส 0923.203/5422 สัญญาจ้าง รายการจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 (ปี2557) เนื้อที่ 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-17   2018-06-01
e60/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จ.น่าน (e-bidding)   2018-05-09   2018-05-31
e63/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน (e-bidding)   2018-05-10   2018-05-31
e59/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน (e-bidding)   2018-05-08   2018-05-31
e62/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป 1,000 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน (e-bidding)   2018-05-10   2018-05-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ   2018-05-30   2018-05-30
821/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน อช.ดอยภูคา   2018-05-28   2018-05-30
818/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน อช.ศรีน่าน   2018-05-28   2018-05-30
822/2561 ประกาศผู้ชนะ ปลูกป่าทั่วไป หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย   2018-05-28   2018-05-30
- สัญญาซื้อขาย รายการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-08   2018-05-29
- สัญญาซื้อขาย รายการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-08   2018-05-29
- สัญญาซื้อขาย รายการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๔ (ปี ๒๕๕๗) เนื้อที่ ๒,๐๐๐ ไร่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-08   2018-05-29
- สัญญาซื้อขาย รายการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ (ปี ๒๕๕๖) เนื้อที่ ๓,๐๐๐ ไร่   2018-05-08   2018-05-29
- สัญญาซื้อขาย รายการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-08   2018-05-29
- สัญญาซื้อขาย รายการจัดซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๖ (ปี ๒๕๕๗) เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-08   2018-05-29
- สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย รายการซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-17   2018-05-29
- สัญญาจ้าง รายการจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-09   2018-05-29
- สัญญาจ้าง รายการจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-09   2018-05-29
- สัญญาจ้าง รายการจ้างทำงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 (ปี 2557) เนื้อที่ 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-09   2018-05-29
- สัญญาจ้าง รายการจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 (ปี 2556) เนื้อที่ 3,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-09   2018-05-29
- สัญญาจ้าง รายการจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี โครงการปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและบรรเทาภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๖ (ปี ๒๕๕๗) เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-10   2018-05-29
- สัญญาจ้าง รายการจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒-๖ ปี จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-10   2018-05-29
809/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,250 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน   2018-05-24   2018-05-28
ทส 0923.203/5754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อและจ้างปลูกป่าทั่วไป จำนวน 500 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมวบ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-24   2018-05-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,470 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-24   2018-05-25
ทส 0923.203/5746 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1100 ไร่ โ๕รงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ ตำบล ขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2018-05-24   2018-05-25
812/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำขุนน้ำพริก   2018-05-25   2018-05-25
ทส 0923.203/5799 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 250 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-25   2018-05-25
810/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว   2018-05-25   2018-05-25
811/2561 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ ่จำนวน 300 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำยาว   2018-05-25   2018-05-25
ทส 0923.009/420 ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปีและบำรุงป่าไม้ใช้สอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน   2018-05-16   2018-05-24
ทส 0923.009/418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน   2018-05-16   2018-05-24
ทส 0923.009/436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกป่าไม้ใช้สอย จำนวน 100 ไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน   2018-03-19   2018-05-24
ประกาศ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ษฮ 580 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-05-23   2018-05-24
ทส 0923.203/5572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ   2018-05-22   2018-05-24
799/2561 ประกาศผู้ชนะ ปลูกป่าทั่วไป หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำมวบ   2018-05-23   2018-05-24
800/2561 ประกาศเชิญชวน บำรุงไม้ใช้สอย ภูพยัค   2018-05-24   2018-05-24
786/2561 ประกวศเชิญชวน ปลุกป่าฟื้นฟูโครงสร้างฯ พื้นที่ที่ 3   2018-05-24   2018-05-24
ทส 0923.203/5614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2018-05-23   2018-05-23
ml 0923.203/5620 ประกาศ สบอ.13 เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างเหมาปลุกป่าฟื้นฟุโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ จำวน 400 ไร่ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำงาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2018-05-23   2018-05-23
ทส 0923.203/5623 ประกาศ สบอ.13 เรื่องการประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ จำนวน 700 ไร่ ของโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2018-05-23   2018-05-23
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บต 4105 แพร่ โดยวิธีเฉพาาะเจาะจง   2018-05-21   2018-05-22
778/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1250 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน   2018-05-17   2018-05-21
-