ข่าวประกวดราคา

เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ วันที่ประกาศ
ทส 0923.203/299 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่   2020-03-24   2020-04-01
ทส 0923.203/227 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่   2020-03-20   2020-04-01
ทส 0923.203/2685 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561)   2020-03-25   2020-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2020-03-27   2020-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขหล.ดอยหลวง จังหวัดแพร่   2020-04-01   2020-04-01
ทส0923.203/2881 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-30   2020-04-01
ทส 0923.203/2929 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-31   2020-04-01
ทส 0923.005/พิเศษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 1 จังหวัดน่าน   2020-03-27   2020-03-31
ทส 0923.001/พิเศษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 1 จังหวัดน่าน   2020-03-27   2020-03-31
ทส 0923.005/พิเศษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 5 จังหวัดน่าน   2020-03-27   2020-03-31
ทส 0923.002/304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 2 จังหวัดน่าน   2020-03-26   2020-03-31
ทส 0923.009/213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 จังหวัดน่าน   2020-03-26   2020-03-31
ทส 0923.013/194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน   2020-03-25   2020-03-31
ทส 0923.008/133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 8 จังหวัดน่าน   2020-03-27   2020-03-31
ที่ ทส 0923.011/155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-31   2020-03-31
ที่ ทส 0923.011/237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-31   2020-03-31
ที่ ทส 0923.023/155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-31   2020-03-31
ทส 0923.204/225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน   2020-03-30   2020-03-31
ทส 0923.022/77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยป๋อ   2020-03-30   2020-03-31
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการทำแนวกันไฟแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-16   2020-03-31
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-20   2020-03-31
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ จุดที่ 1 เส้นที่ 6-8 ท้องที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-20   2020-03-31
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ จุดที่ 2 เส้นที่ 9-10 ท้องที่ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-20   2020-03-31
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับจ้างเหมาทำแนวกันไฟ จุดที่ 3 เส้นที่ 11-14 ท้องที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-20   2020-03-31
ทส 0904.307/165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-30   2020-03-30
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-16   2020-03-30
ทส0908.206(6)/80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำยม   2020-03-20   2020-03-30
ทส 0907.641/31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-30   2020-03-30
ทส 0923.003/217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-30   2020-03-30
ทส 0923.001/พิเศษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่   2020-03-27   2020-03-30
ทส 0923.203/2762 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน โดนเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานวิชาการ   2020-03-26   2020-03-27
ทส 0923.006/203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   2020-03-26   2020-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-26   2020-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-26   2020-03-27
ทส 0907.661/31 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-27   2020-03-27
0923.203/2757 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-26   2020-03-27
ทส 0923.007/150 ประกาศ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 7 จ.น่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-27   2020-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการหมู่บ้นพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-27   2020-03-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-27   2020-03-27
ทส 0923.203/2764 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-ของส่วนฯ ประกาศผู้ชนะ   2020-03-26   2020-03-27
ทส 0923.203/2754 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563-ข้อตกลงของส่วนฯ   2020-03-26   2020-03-27
ทส 0923.016/27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-27   2020-03-27
ทส 0923.203/2706 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-25   2020-03-26
ทส 0923.203/2706 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-25   2020-03-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Leased Line Internet 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-25   2020-03-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-25   2020-03-26
ทส 0923.203/2766 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนจำนวน 2 เส้นทาง อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน   2020-03-26   2020-03-26
ทส 0904.307/158 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ถฉ-8159กทม.   2020-03-24   2020-03-25
ทส 0923.203/2598 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ของโครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๖   2020-03-24   2020-03-25
ทส 0923.203/2599 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ของโครงการ ปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ ๑   2020-03-24   2020-03-25
ทส 0923.203/2601 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี จำนวน ๑,๒๐๐ ไร่ ของโครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี ๒๕๕๙) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ ๒   2020-03-24   2020-03-25
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการบ้านห้วยขวาก ประจำปีงบประมาณ 2563   2020-03-25   2020-03-25
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพมพ.10 ประจำปีงบประมาณ 2563   2020-03-25   2020-03-25
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-20   2020-03-24
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-23   2020-03-24
- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-23   2020-03-24
ทส0923.203/2462 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-20   2020-03-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย   2020-03-13   2020-03-24
ทส 0923.203/2779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2020-03-19   2020-03-24
ทส 0923.203/2382 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานธุรการ   2020-03-19   2020-03-24
ทส0908.206(7)/65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำน่าน   2020-03-20   2020-03-24
ทส0908.206(8)/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน   2020-03-20   2020-03-24
ทส0907.643/23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาสวนรุกขชาติช่อแฮ   2020-03-24   2020-03-24
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สวนรุกขชาติห้วยโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-03-24   2020-03-24
ทส 0923.608/325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.นันทบุรี กิจกรรมท่องเที่ยว จำนวน 7 ราย   2020-03-24   2020-03-24
ทส 0923.608/324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.นันทบุรี กิจกรรมอุทยานแห่งชาติ จำนวน 16 ราย   2020-03-24   2020-03-24
ทส0907.648/37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาสวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น   2020-03-20   2020-03-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-03-20   2020-03-23
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2020-03-20   2020-03-23
ทส 0923.203/2500 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่   2020-03-20   2020-03-23
ทส 0923.203/2501 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่   2020-03-20   2020-03-23
ทส 0923.203/2502 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่   2020-03-20   2020-03-23
ทส 0923.203/2503 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่   2020-03-20   2020-03-23
ทส 0923.601/492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2020-03-19   2020-03-20
ทส 0923.203/2336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่   2020-03-18   2020-03-19
ทส 0923.203/2352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง   2020-03-18   2020-03-19
- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-03-18   2020-03-19
9/2563 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะจ้าง   2020-03-19   2020-03-19
ทส0923.203/2358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สวนรุกขชาติเชตวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-03-18   2020-03-19
ทส 0923.607/568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ศรีน่าน   2020-03-13   2020-03-19
ทส 0923.602/530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.เวียงโกศัย   2020-03-13   2020-03-19
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-09   2020-03-17
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-11   2020-03-17
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-12   2020-03-17
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-17   2020-03-17
ทส 0923.203/2192 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำกอน สาขาที่ 5   2020-03-17   2020-03-17
ทส 0923.605/774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่จริม   2020-03-13   2020-03-16
ทส 0910.46/579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยภูคา   2020-03-12   2020-03-16
ทส 0923.606/345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนน่าน   2020-03-13   2020-03-16
ทส 0923.609/542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำสะเกิน   2020-03-13   2020-03-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-05   2020-03-16
ทส 0923.510/พิเศษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนสถาน   2020-03-06   2020-03-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-11   2020-03-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-11   2020-03-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-12   2020-03-16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2020-03-16   2020-03-16
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-02   2020-03-16
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-04   2020-03-16
ที่ ทส 0923.603/585 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   2020-03-13   2020-03-16
ทส 0923.203/2183 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2   2020-03-16   2020-03-16
ทส 0923.203/2183 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 2   2020-03-16   2020-03-16
ที่ ทส 0923.612/90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วนอุทยานถ้ำผาตูบ   2020-03-13   2020-03-13
ที่ ทส 0907.642/36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สวนรุกขชาติห้วยโรง   2020-03-13   2020-03-13
ที่ ทส 0923.613/66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วนอุทยานผาหลักหมื่น   2020-03-13   2020-03-13
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-02   2020-03-12
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-02   2020-03-12
ทส 0923.203/2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางเพื่อการลดการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการดพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าระหว่างภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเฉพาะเจาะจง   2020-03-10   2020-03-11
ทส 0923.203/2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางเพื่อการลดการทำลายป่า การทำให้ป่าเสื่อมโทรม และเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยื่น และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าระหว่างภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-10   2020-03-11
ที่ ทส 0923.203/1975 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฎิบัติงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน   2020-03-09   2020-03-11
ที่ ทส 0923.203/1974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนช่วยปฎิบัติงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-09   2020-03-10
ทส.0923.203/1785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-28   2020-03-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-03-06   2020-03-09
ทส 0904.307/107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ถฉ-8159 กทม.   2020-03-05   2020-03-06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2020-03-03   2020-03-03
ทส0923.203/1801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๔ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน ๑ หลัง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-03-02   2020-03-02
ทส0923.203/1802 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-03-02   2020-03-02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 1   2020-02-27   2020-02-28
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-02-27   2020-02-28
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่ จังหวัดน่าน   2020-02-28   2020-02-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี   2020-02-26   2020-02-27
ทส 0923.203/1598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-02-25   2020-02-27
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-02-25   2020-02-27
ทส0923.203/1597 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-25   2020-02-25
ทส 0923.203/1541 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-21   2020-02-24
ทส 0923.203/1546 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่ 13 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-21   2020-02-24
ทส0923.203/1548 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2020-02-21   2020-02-24
ทส0923.203/1548 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2020-02-21   2020-02-24
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 หลัง อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง   2020-02-21   2020-02-21
ทส.0923.203/1276 ประการผู้ชนะการเสนอราคาเช็ครถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ อส.55-10-07022-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-07   2020-02-21
ทส0923.203/1479 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-20   2020-02-20
ทส0923.203/1479 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-20   2020-02-20
ทส 0923.203/1478 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-20   2020-02-20
80/2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-02-19   2020-02-20
ทส 0923.203/1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางและซ่อม รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต 0298 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-18   2020-02-18
ทส 0923.203/1410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางและซ่อม รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต 0298 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-18   2020-02-18
ทส 0923.404/60 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 30,000 บาท   2020-02-17   2020-02-17
ทส 0923.203/1310 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขารวม ขนาดเล็ก จำนวน 1 หลัง อช.เวียงโกศัย   2020-02-12   2020-02-12
ทส 0904.307/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ-204 กทม.   2020-02-07   2020-02-11
ทส 0923.203/1274 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-07   2020-02-11
ทส 0904.307/62 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ-204 กทม.   2020-02-11   2020-02-11
ทส 0904.307/56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 51-8465 กทม.   2020-02-06   2020-02-07
ทส 0904.307/56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒท-4110 กทม.   2020-02-06   2020-02-07
ทส 0904.307/56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-06   2020-02-07
ทส 0923.203/1241 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-06   2020-02-07
ทส 0923.203/1187 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขารวม อช.เวียงโกศัย   2020-02-05   2020-02-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง   2020-02-01   2020-02-05
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-27   2020-02-05
ทส0923.203/1115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-02-04   2020-02-04
0923.203/1027 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-31   2020-02-03
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-01-31   2020-02-03
ทส 0923.203/1075 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุนสาขาที่ 1   2020-01-31   2020-02-03
ทส 0923.203/1065 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุนสาขาที่ 2   2020-01-31   2020-02-03
ทส 0923.203/1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-30   2020-01-31
60/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-01-29   2020-01-30
ทส 0923.203/1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-29   2020-01-30
61/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   2020-01-29   2020-01-30
49/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-01-27   2020-01-29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-01-28   2020-01-29
58/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-01-28   2020-01-29
ทส 0923.203/903 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอน สาขาที่ 5   2020-01-28   2020-01-28
ทส 0923.203/907 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหิน   2020-01-28   2020-01-28
ทส 0923.203/897 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-28   2020-01-28
ทส.0923.203/821 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-24   2020-01-27
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-22   2020-01-27
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-27   2020-01-27
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-22   2020-01-27
ทส0923.203/762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องวาดแผนที่ 4 สี (Color Plotter) ของศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (แพร่) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-23   2020-01-24
1796/2562 ข้อตกลงงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6ปี จำนวน 200 ไร่ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1   2019-12-23   2020-01-21
1797/2562 ข้อตกลงงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 400 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3   2019-12-23   2020-01-21
1796/2562 ข้อตกลงงานจัดทำแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1   2019-12-23   2020-01-21
0923.404/22 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 19,000 บาท   2020-01-21   2020-01-21
ทส 0923.203/602 ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-01-21   2020-01-21
ที่ ทส 0923.203/477 สัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 สัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 สัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 สัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 สัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 สัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ที่ ทส 0923.203/477 ประกาศสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-20
ทส 0923.203/436 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-14   2020-01-17
ทส 0923.203/490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-16   2020-01-17
ที่ 1774/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2020-01-16
ที่ 1647/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2020-01-16
ที่ 1661/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2020-01-16
ที่ 1775/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2020-01-16
ที่ 1772/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2020-01-16
ที่ 1665/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2020-01-16
ที่ 1625/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1624/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1600 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1621/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1626/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1664/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2020-01-16
ที่ 1650/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2020-01-16
ที่ 1649/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2020-01-16
ที่ 1620/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1627/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1622/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
ที่ 1623/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2020-01-16
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-14   2020-01-15
ทส 0923.203/430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-14   2020-01-15
ทส 0923.203/433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-14   2020-01-15
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-13   2020-01-14
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-13   2020-01-14
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เวทีพร้อมเครื่องเสียง เพื่อจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-13   2020-01-14
ทส 0923.203/336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง   2020-01-09   2020-01-14
ทส 0923.203/373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมเวทีอุปกรณ์เครื่องเสียงและตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ สำหรับโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-13   2020-01-14
ที่ 1731/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯปี59 อช.ดอยภูคา แปลงที่ 1 ระยะทาง 9 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1732/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1733/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1734/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1725/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1723/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยาะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1728/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1732/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1735/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 ระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1729/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1722/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1724/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1746/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1745/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1744/2562 ประกาศข้อข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1773/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2020-01-14
ที่ 1771/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2555) ปตท.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2020-01-14
ที่ 1743/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ที่ 1770/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2020-01-14
ที่ 1749/2562 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2020-01-14
ทส 0923.203/326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร   2020-01-09   2020-01-13
ทส.0964.12/2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563 ของศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-06   2020-01-13
ที่ ทส 0923.203/323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน 1,500ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-09   2020-01-13
ทส 0923.203/433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-01-06   2020-01-10
ทส 0923.203/247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๕*๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-08   2020-01-10
ทส 0923.203/251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-08   2020-01-10
ทส0923.203/177 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-08   2020-01-08
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-01-03   2020-01-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2020-01-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-24   2020-01-03
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-26   2020-01-02
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,000 ไร่ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำแนวกันไฟ ระยะทาง 10 กิโลเมตร โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำแนวกันไฟ ระยะทาง 7 กิโลเมตร โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำแนวกันไฟ ระยะทาง 10 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำแนวกันไฟ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาทำแนวกันไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ ปี ๒๕๕๘   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 500 กิโลเมตร โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ ปี ๒๕๕๘   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ ปี ๒๕๕๘   2019-12-26   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,200 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2   2019-12-25   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,000 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1   2019-12-25   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 700 ไร่ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-12-25   2019-12-28
ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,000 ไร่ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6   2019-12-25   2019-12-28
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ED-52-23-281 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-26   2019-12-27
ทส 0923.203/13642 ประกาศลงนามข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,000 ไร่ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6   2019-12-25   2019-12-26
ทส 0923.203/13642 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 200 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2   2019-12-25   2019-12-26
ทส 0923.203/13637 ประกาศข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 300 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-1   2019-12-25   2019-12-26
ที่ ทส 0923.203/13716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-26   2019-12-26
ทส 0923.203/13634 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-25   2019-12-25
ทส 0923.203/399 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-24
ทส 0923.203/398 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-24
ทส 0923.203/397 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-24
ทส 0923.203/13487 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-23   2019-12-24
- ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลงที่ 3 พ.ศ. 2559 จังหวัดน่าน   2019-12-23   2019-12-24
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลงที่ 6 พ.ศ. 2559 จังหวัดน่าน   2019-12-23   2019-12-24
ทส 0923.203/13344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-23
ทส 0923.203/13294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3 ระยะทาง 4 กิโลเมตร   2019-12-20   2019-12-23
ทส 0923.203/13293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 ระยะทาง 2 กิโลเมตร   2019-12-20   2019-12-23
ทส 0923.203/13485 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน ๑๐ คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-23   2019-12-23
ทส 0923.203/13394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2019-12-23
ทส 0923.203/13395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2019-12-23
ทส 0923.203/12288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/113289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/13289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตรฯ   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/13290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๖ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/13291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕7 ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/13304 ประกวดราคาซื้อวัสดุและ จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/13304 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-22
ทส 0923.203/13027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2   2019-12-18   2019-12-20
ทส 0923.203/13019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี1. โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-17   2019-12-20
ทส 0923.203/13025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ ปี ๒๕๕๘ จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-17   2019-12-20
ทส 0923.203/13211 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติ (ถุงผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2019-12-20
0923.404/417 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานจัดทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 226,260 บาท   2019-12-18   2019-12-20
ทส 0923.203/13301 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-20
ทส 0923.203/13303 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-20
ทส 0923.203/13304 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ (แปลงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-20   2019-12-20
ทส 0923.203/13177 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,550 ไร่ ของโครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มนำ้น่าน พื้นที่ที่4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-12-18   2019-12-19
- ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 7 กิโลเมตร โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 7 กิโลเมตร โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ ปี ๒๕๕๘   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 10 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 3 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-1   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2   2019-12-18   2019-12-19
ทส 0923.203/13024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,000 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 200 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-2   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 300 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3-1   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 1,200 ไร่ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 700 ไร่ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี จำนวน 500 ไร่ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๙ ปี ๒๕๕๘   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาแนวกันไฟ ระยะทาง 10 กิโลเมตร โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6   2019-12-17   2019-12-19
ทส 0923.203/13063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-17   2019-12-18
ทส 0923.203/319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-18
ทส 0923.203/1693 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-16   2019-12-17
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ชื่อโครงการจ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ชื่อโครงการจ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-16
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ชื่อโครงการจ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-16   2019-12-16
ทส 0923.203/315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 ระยะทาง 9 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 ระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่า กฟผ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/12728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕7 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-16
ทส 0923.203/306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/12726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการ ปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-16
ทส 0923.203/307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/12725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-16
ทส 0923.203/12727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-16
ทส 0923.203/308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 ระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-13   2019-12-16
ทส 0923.203/12716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม   2019-12-12   2019-12-13
ทส 0923.203/12639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรายการการจัดจ้างถ่ายเอกสาร   2019-12-11   2019-12-13
0923.203/12555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒศ 1370 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-13
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-18   2019-12-12
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕7 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/1266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ที่ ทส 0923.203/12663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-12   2019-12-12
ทส 0923.203/12359 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12430 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12327 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. ปกป่า ป้องน้ำ ตามรอยพ่อ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 3 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-11
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-11
1504/2562 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-04   2019-12-11
ทส 0923.404/412 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,040 บาท   2019-12-11   2019-12-11
ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำแนวกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-09   2019-12-11
ทส 0923.203/240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 1 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 2 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5 แปลงที่ 3 จำนวน 300 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-11
ทส 0923.203/12571 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ (แปลงปี ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-11   2019-12-11
ทส 0923.203/12552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕7 จำนวน 500 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-11
ทส 0923.203/12553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-11
ทส 0923.203/12554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๖) กฟผ. โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-11   2019-12-11
232/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/234 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ฉบับลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/235 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ฉบับลงวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) สป.พน. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1,100 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 1 จำนวน 1,600 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
ทส 0923.203/236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2556) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จำนวน 1,000 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-06   2019-12-10
0923.203/12364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรายการจัดจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการฝึกอบรม   2019-12-06   2019-12-09
ทส 0923.203/12366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ (รถตู้) ขนส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม   2019-12-06   2019-12-09
ทส 0904.307/675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สปป.3(ภาคเหนือ)   2019-12-03   2019-12-06
ทส 0923.203/1472 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-03   2019-12-05
ทส 0923.203/1470 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-03   2019-12-05
ทส 0923.203/1471 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-12-03   2019-12-05
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-12-03   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-12-03
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-29   2019-12-03
- คำสั่งสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศศูนย์ปฎิบัติการไฟป่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-29   2019-12-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชะนการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ใช้ในการจัดทำแนวกันไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะ   2019-12-02   2019-12-03
ทส 0923.203/12118 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-12-02   2019-12-03
ทส 0923.203/12046 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ปี2559) อุทยานแห่งชาติขุขน่าน แปลงที่ 6 จังหวัดน่าน เนื่อที่ 200 ไร่   2019-11-29   2019-12-03
ทส 0923.203/12045 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี แปลงที่ 3 เนื้อที่ 200 ไร่   2019-11-29   2019-12-03
ที่ ทส 0923.003/12136 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2019-12-03   2019-12-03
ทส 0923.203/1455 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 1,500 ไร่   2019-12-02   2019-12-03
ทส 0923.203/111885 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี เนื้อที่ 1,550 ไร่ ของโครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-11-28   2019-11-29
ทส 0923.203/11930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-11-29
ทส 0923.203/11997 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)   2019-11-29   2019-11-29
ทส 0923.203/11828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-28   2019-11-28
ที่ ทส 0923.203/11557   2019-11-26   2019-11-28
ที่ ทส 0923.203/11557   2019-11-26   2019-11-28
ที่ ทส 0923.203/11557 ข้อตกลงจ้างเหมาช่วยสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้   2019-11-26   2019-11-28
ทส 0923.203/1283 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ปี ๒๕๕๕) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/1284 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/1285 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๗-๑๐ ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ ๔ ปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/11491 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-25   2019-11-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-26   2019-11-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช็คและซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2 ฒผ 8352 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-26   2019-11-27
ทส 0923.203/11469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ 8617 แพร่ รหัส อส.51-23-07001-0009   2019-11-22   2019-11-26
ทส 0923.203/11512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-25   2019-11-26
0923.203/11468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเพื่อช่วยสำรวจข้อมูลภาคสนามสำหรับการสำรวจเพื่อติดตั้งระบบติดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-22   2019-11-25
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอมิกส์ (e-bidding)   2019-11-22   2019-11-25
ทส0923.203/11352 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-20   2019-11-22
ทส 0923.203/11396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฒฎ 207 กทม.   2019-11-21   2019-11-22
ทส 0923.203/11403 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6 ปีเนื้อที่ 1,550 ไร่ ของดครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(ปี 2558) พื้นที่ที่ 4 แปลงที่ 2 จังหวัดน่าน   2019-11-21   2019-11-22
0923.404/383 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 15,000 บาท   2019-11-22   2019-11-22
ทส 0923.203/11248 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   2019-11-18   2019-11-19
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า(ผ้าดิบพร้อมโครงไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-08   2019-11-19
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-19
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-19
ทส 0923.203/11252 ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-11-18   2019-11-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปริ้น Brother DCP-T310 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-18   2019-11-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-18   2019-11-19
ทส 0923.203/10847 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-18
ทส 0923.203/10848 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่   2019-11-07   2019-11-18
ทส 0923.203/10849 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่   2019-11-07   2019-11-18
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-18
0923.404/376 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 28,000 บาท   2019-11-14   2019-11-15
ทส 0923.203/11073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-15
ทส0923.203/11135 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-15
- ประกาศศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-12   2019-11-15
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-14   2019-11-15
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-14
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-14
- ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็ครถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-11-13   2019-11-14
1166/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-14
1167/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-14
1168/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2,000 ไร่   2019-11-07   2019-11-14
ทส 0923.203/10945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-12   2019-11-13
ทส 0923.203/10947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-12   2019-11-13
- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะหารจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 ส่วนจัดการต้นน้ำ   2019-10-22   2019-11-12
- ร่าง ประกวดราคาซื้อรถจักรยายนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-11-12   2019-11-12
ทส0904.420/494 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-11
ทส 0904.420/494 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-11
0923.404/370 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 21,900 บาท   2019-11-07   2019-11-11
0923.404/373 สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่านประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,800 บาท   2019-11-11   2019-11-11
ทส 0923.203/10846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-07   2019-11-08
ทส 0923.203/10762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-06   2019-11-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-05   2019-11-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า (ผ้าดิบพร้อมโครงไม้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-08   2019-11-08
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจักทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-08   2019-11-08
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของส่วนอำนวยการประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-09   2019-11-07
0923.404/369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 5,500 บาท   2019-11-07   2019-11-07
ทส0923.2/10763 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-06   2019-11-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-22   2019-11-06
ทส 0923.203/10761 ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา   2019-11-06   2019-11-06
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-31   2019-11-05
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ ๒2-๖ ปี เนื้อที่ ๑,๕๕๐ ไร่ พมพ.๔ แปลงที่ ๒ จังหวัดน่าน   2019-11-05   2019-11-05
ทส 0923.203/10669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-04   2019-11-05
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-04   2019-11-04
ที่ ทส 0923.203/10559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน งานธุรการ ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2019-10-31   2019-11-01
ทส 0923.406/264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท   2019-10-25   2019-11-01
ทส 0923.406/264 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท   2019-10-25   2019-11-01
ทส 0923.401/พิเศษ ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2019-11-01   2019-11-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนอำนวยการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนอำนวยการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม หมายเลขครุภัณฑ์ อส.55-10-07022-0001 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562-มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-11-01   2019-11-01
ทส 0923.203/10530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (1ฒท-4102 กทม.)   2019-10-30   2019-10-31
ทส 0923.203/10531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (40-0036 น่าน ,นข-34 น่าน ,นข-36 น่าน)   2019-10-30   2019-10-31
น้ำมันเชื้อเพลิง   2019-10-24   2019-10-31
0923.404/345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 15,000 บาท   2019-10-28   2019-10-31
- ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-31   2019-10-31
0923.203/10443 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ทส 0923.203/10432 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ทส 0923.203/10432 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ทส 0923.203/10432 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-28   2019-10-29
ที่ ทส 0923.203/10105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน ประจำฝ่ายพัฒนาและจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์   2019-10-15   2019-10-29
0923.203/10375 ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิชาการ   2019-10-25   2019-10-28
ทส 0923.017/453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่าฯ จังหวัดน่าน (เพิ่มเติม)   2019-10-25   2019-10-28
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-24   2019-10-25
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น   2019-10-24   2019-10-25
ทส 0923.203/10257 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2019-10-21   2019-10-25
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-24   2019-10-25
ทส 0923.203/10292 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-10-22   2019-10-24
ทส0907.641/พิเศษ ประกาศสวนรุกขชาติห้วยทรายขาว   2019-10-03   2019-10-22
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-09   2019-10-18
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-10-11   2019-10-15
ทส 0923.203/10030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจ้างเหมาบริการ Interner (ประจำส่วนจัดการต้นน้ำ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-10   2019-10-15
ทส 0923.022/219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยป๋อ จังหวัดน่าน   2019-10-09   2019-10-11
ทส 0923.006/403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 6 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-11
ทส 0923.007/471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 7 จังหวัดน่าน   2019-10-09   2019-10-11
ทส 0923.203/446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 4 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-11
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า   2019-10-09   2019-10-11
ที่ ทส 0923.021/533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-11
ที่ ทส 0923.021/533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-11
ทส 0923.011/596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำฯ จังหวัดน่าน   2019-10-10   2019-10-11
ทส 0923.023/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านนาตอง จังหวัดแพร่   2019-10-10   2019-10-11
ทส 0923.005/932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 5   2019-10-08   2019-10-10
ทส 0923.008/325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 8   2019-10-09   2019-10-10
- ประกาศ ศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-10
- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ   2019-10-08   2019-10-10
ทส 0923.009/742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9   2019-10-09   2019-10-09
ทส 0923.018/342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยขวาก   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.013/605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ จังหวัดน่าน   2019-10-09   2019-10-09
ทส 0923.025/331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการพัฒนาส่วนพระองค์)   2019-10-09   2019-10-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานโครงการหมู่บ้นพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-07   2019-10-09
ทส 0923.002/774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 2   2019-10-09   2019-10-09
0923.203/9831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-09
ทส 0923.014/738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์   2019-10-04   2019-10-09
ทส 0923.016/864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.016/864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.015/416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการฯ บ้านสบขุ่น   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.012/935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.010/436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการ พมพ.10 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
ทส.0964.12/112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศแพร่)   2019-10-04   2019-10-09
ทส 0923.001/289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 1   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.024/262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านแม่พร้าว จังหวัดแพร่   2019-10-08   2019-10-09
ทส 0923.003/721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน   2019-10-08   2019-10-09
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถจักรยายนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คันสำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-10-07   2019-10-08
ทส 0923.203/9835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-08
ทส 0923.601/1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2019-10-03   2019-10-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-08
ทส 0923.203/9883 ประกาศผู้ชนะการเสนราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-07   2019-10-08
ทส0908.648/152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจ้างเหมาสวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น   2019-10-03   2019-10-07
ทส 0923.203/9814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-07
ทส 0923.607/2511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ศรีน่าน   2019-10-03   2019-10-07
0923.203/9809 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-04   2019-10-07
ทส 0904.307/579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-07   2019-10-07
ทส 0923.203/9675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ รัดับ3-4 สำหรับส่วนจัดการต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-30   2019-10-04
0907.661/135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สวนรุกขชาติเชตวัน   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.614/361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.ม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.608/1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.นันทบุรี   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.606/1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนน่าน   2019-10-03   2019-10-04
ml 0923.609/2505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำสะเกิน   2019-10-03   2019-10-04
ทส0923.601/1878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.643/95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาสวนรุกขชาติช่อแฮ   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.206(8)/250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.206(7)/255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำน่าน   2019-10-03   2019-10-04
ทส0908.206(6)/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสถานีวิจัยต้นน้ำยม   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.610/1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนสถาน   2019-10-03   2019-10-04
ทส 0923.46/2094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยภูคา   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.605/1729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่จริม   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.613/214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.ผาหลักหมื่น   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.612/338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.ถ้ำผาตูบ   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0907.642/83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน สวนรุกขชาติห้วยโรง   2019-10-02   2019-10-03
ทส 0923.602/1388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.เวียงโกศัย   2019-10-03   2019-10-03
ทส.0964.12/109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (แพร่)   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.607/2510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ศรีน่าน   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.606/1188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนน่าน   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.603/2236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำผากลอง   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.611/431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน วน.แพะเมืองผี   2019-10-03   2019-10-03
ทส 0923.203/9665 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-10-30   2019-10-02
ทส 0923.203/9667 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-10-30   2019-10-02
ทส 0923.203/9610 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-09-27   2019-10-02
ทส 0923.601/1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.แม่ยม   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.603/2170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยผากลอง   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.609/2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ถ้ำสะเกิน   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.602/1291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.เวียงโกศัย   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0910.46/1996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ดอยภูคา   2019-09-27   2019-09-30
ทส.0923.610/1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้่างเหมาเอกชนดำเนินงาน อช.ขุนสถาน   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.605/1542 ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่จริม   2019-09-27   2019-09-30
ทส 0923.603/2170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชน อช.ดอยผากลอง   2019-09-27   2019-09-28
ทส0923.203/9351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ส่วนจัดการต้นน้ำ)   2019-09-19   2019-09-27
ทส 0923.606/1185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.610/1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.609/2386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.203/9603 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.601/1820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชน อช.แม่ยม   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.607/2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชน อช.ศรีน่าน   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.203/9606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-27   2019-09-27
ทส 0923.203/9506 ขอส่งสำเนาซื้อขายวัสดุสำหรับงานปลูกป่าหวายโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จ.น่าน จำนวน 250 ไร่   2019-09-23   2019-09-25
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 49 แห่ง   2019-09-25   2019-09-25
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร จำนวน 96 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแพร่   2019-09-20   2019-09-23
ทส 0923.203/9426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
0923.203/9388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มงานวิชาการ งานสำรวจทรัพยากรป่าไม้   2019-09-20   2019-09-23
0907.661/128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน สวนรุกขชาติเชตวัน   2019-09-23   2019-09-23
ทส 0923.203/9461 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
ทส 0923.203/9463 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
ทส 0923.203/9463 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-20   2019-09-23
ประการผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-17   2019-09-20
ทส 0923.203/9360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า   2019-09-19   2019-09-20
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
0923.203/9339 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมบริหารจัดการด้านป่าไม้และสัตว์ป่า   2019-09-18   2019-09-19
0923.203/9340 ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
0923..203/9323 ขอส่งสำเนาคำสั่ง   2019-09-18   2019-09-19
0923.203/9324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9350 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-19   2019-09-19
ทส 0923.203/9325 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9325 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ   2019-09-18   2019-09-19
ทส 0923.203/9326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-18   2019-09-19
-   2019-09-13   2019-09-18
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-13   2019-09-18
646/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 250 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-18   2019-09-18
644/2562 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-17   2019-09-18
645/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-17   2019-09-18
ทส 0923.203/9214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ห้องกฎหมายและห้องแผน)หลังลำดับที่ 32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-16   2019-09-17
ทส 0923.203/9213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(อาคารคลังพัสดุ)หลังลำดับที่ 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-16   2019-09-17
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานห้องฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ เลขที่ พร. 228 หลังลำดับที่ 19   2019-09-16   2019-09-17
ทส 0923.203/9143 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-13   2019-09-13
ทส 0923.203/9137 ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี (แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-13   2019-09-13
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-09   2019-09-11
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-09   2019-09-11
ทส 0923.203/9038 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-09   2019-09-10
0923.203/8586 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์(สมุด)กลุ่มงานวิชาการ   2019-08-23   2019-09-09
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงานส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-09-04   2019-09-06
ทส 0923.203/8967 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 140 ซีซี(แบบวิบาก) จำนวน 10 คัน สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-06   2019-09-06
ทส 0923.203/1034 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 250 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-09-06   2019-09-06
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-09-04   2019-09-05
1031/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าหวาย โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ จำนวน 250 ไร่   2019-09-04   2019-09-05
ทส 0923.203/8818 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน   2019-09-03   2019-09-03
ทส 0923.203/8719 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำกลุ่มงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-29   2019-08-30
ทส 0923.203/8704 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-28   2019-08-29
ทส0923.203/8638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(นายชนุโดม อินสุวรรณ์)   2019-08-27   2019-08-28
479/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน นายชนุโดม อินสุวรรณ์   2019-08-27   2019-08-28
ทส0923.203/8657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-27   2019-08-28
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถจักรยายนต์ จำนวน 10 คัน อช.ดอยภูคา   2019-08-28   2019-08-28
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-26   2019-08-27
ทส 0923.203/8585 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-23   2019-08-23
ทส 0904.307/471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-09   2019-08-13
476 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2019-08-09   2019-08-13
475 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2019-08-09   2019-08-13
ทส 0923.203/8116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินตกสำรวจ และการตรวจสอบและการบริหารจัดการพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-09   2019-08-13
ทส 0923.203/8080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-08   2019-08-09
ทส 0923.203/8043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-07   2019-08-08
ทส 0923.203/7881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2562   2019-08-01   2019-08-05
ทส 0923.203/7857 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด   2019-08-01   2019-08-02
ทส 0923.203/7884 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-31   2019-08-02
ทส 0923.203/7853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-02
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางเพื่อใช้งานธุรการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-08-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอ   2019-07-30   2019-08-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง   2019-07-30   2019-08-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อช.ถ้ำสะเกิน   2019-07-31   2019-08-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-08-01   2019-08-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุระบบไฟฟ้าและโสตทัศนูปกรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน พร.228 หลังลำดับที่ 7   2019-07-30   2019-07-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน พร.228 หลังลำดับที่ 8   2019-07-30   2019-07-31
ทส 0923.203/7815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สบอ.13 (แพร่) หลังลำดับที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-30   2019-07-31
ทส 0923.203/7786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-26   2019-07-27
ทส 0923.203/7755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน สบอ.13 (แพร่) หลังลำดับที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-26
ทส 0923.203/7668 ข้อตกลงการจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน   2019-07-23   2019-07-25
ทส 0923.203/7721 จ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-25   2019-07-25
ทส 0923.203/7728 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่)   2019-07-25   2019-07-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อช.แม่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-23   2019-07-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ และตรวจเช็คซ่อมช่วงล่าง รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บง 1477 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-18   2019-07-19
ทส 0923.203/7587 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมางานสำรวจรังวัด อช.ศรีน่าน   2019-07-18   2019-07-19
ทส 0923.203/7592 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานการตรวจสอบแปลงที่ดิน อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-19   2019-07-19
ทส 0923.203/7501 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-12   2019-07-19
ทส 0923.203/7503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเเพิลง อช.เวียงโกศัย   2019-07-12   2019-07-18
ทส 0923.203/7502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   2019-07-12   2019-07-18
ทส 0923.203/7500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ในการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-12   2019-07-15
ทส 0923.203/7519 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-12   2019-07-15
ทส 0923.203/7437 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2019-07-10   2019-07-11
ทส 0923.203/7438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมัน อช.ศรีน่าน   2019-07-10   2019-07-11
ทส 0923.203/7356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา   2019-07-08   2019-07-10
ทส 0923.203/7400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ   2019-07-09   2019-07-10
ทส 0923.203/7393 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-09   2019-07-10
ทส 0923.203/7299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อช.แม่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-05   2019-07-08
ทส 0923.203/7167 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-05   2019-07-05
ทส 0923.203/7302 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-05   2019-07-05
ทส 0923.203/7297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัด อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2019-07-05   2019-07-05
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ป่าไม้บ้านป่ากำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน โโยวิธีเฉพาพเจาะจง   2019-06-28   2019-07-04
ทส 0904.307/408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฒฎ 204 กทม และ ถฉ 8147 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-03   2019-07-04
ทส 0904.420/284 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-04
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ED-๕๕-๒๓-๐๒๐๑   2019-07-03   2019-07-03
ทส 0923.203/7104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเเพิลง อช.ขุนน่าน   2019-06-24   2019-07-02
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-26   2019-07-01
- ประกาศศูนย์์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-24   2019-07-01
- ประกาศศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช่วยปฏิบัติงานสำรวจรังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-28   2019-07-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำรับบำรุงแปลงปลูกป่าไม้พฤษณา เพื่อพื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ อายุ 7-10 ปี สวนป่าวสบห้วยตุ๋นจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี สวนป่าแม่ทรายจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงสวนเดิม อายุ 7-10 ปี สวนป่าน้ำลี น้ำน่านจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-28   2019-07-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-07-01   2019-07-01
ทส 0923.203/6920 สำเนาสัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) แปลงที่ 1 จำนวน 400 ไร่   2019-06-24   2019-06-29
- สำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขาย งานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) แปลงที่ 1 จำนวน 200 ไร่   2019-06-24   2019-06-29
สำเนาสัญญาซื้อขาย งานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) แปลงที่ 1 จำนวน 600 ไร่   2019-06-24   2019-06-29
ทส 0923.203/6972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒   2019-06-25   2019-06-28
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง   2019-06-18   2019-06-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯถ้ำสะเกิน   2019-06-28   2019-06-28
99/2562 สำเนาสัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) แปลงที่ 1 จำนวน 380 ไร่   2019-06-27   2019-06-28
100/2562 สำเนาสัญญาจ้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) แปลงที่ 2 จำนวน 220 ไร่   2019-06-27   2019-06-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ   2019-06-26   2019-06-27
ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ของส่วนอำนวยการ   2019-06-26   2019-06-27
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-25   2019-06-26
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาซื้อวัสดุและจ้างกิจกรรมบำรุงสวนเดิมอายุ 2-6ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้   2019-06-24   2019-06-24
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรายงาน เขตฯ แม่แคม   2019-06-12   2019-06-21
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรายงาน เขตฯ แม่เติ๊ก แม่ถาง   2019-06-14   2019-06-21
0923.203/6856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง กลุ่มงานวิชาการ   2019-06-20   2019-06-21
454/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน   2019-06-20   2019-06-21
ด่วนที่สุด ที่ ทส0923.203/6879 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน (บริเวณแหล่งท่องเที่ยวภูลังกา จังหวัดพะเยา) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-06-20   2019-06-21
51/2562 สัญญาซื้อขาย โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ ๒ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) จำนวน 600 ไร่   2019-06-18   2019-06-20
0923.203/6790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-18   2019-06-19
ทส 0923.203/6789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   2019-06-18   2019-06-19
ทส 0923.203/6793 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-18   2019-06-19
ทส 0923.203/6792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-18   2019-06-19
ทส0923.203/6744 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-17   2019-06-18
453/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาววาสิตา ผาทอง-ส่วนจัดการต้นน้ำ   2019-06-17   2019-06-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ ๒ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) จำนวน ๖๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2019-06-14   2019-06-17
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-06-14   2019-06-17
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-14   2019-06-17
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-14   2019-06-14
ทส 0923.203/6455 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี   2019-06-10   2019-06-14
ทส 0923.203/6420 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับงานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่3 (อุทยานแห่งชาติแม่จริม) จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-10   2019-06-11
ทส 0923.203/6422 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-10   2019-06-11
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จำนวน 7 รายการ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-06-11   2019-06-11
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จำนวน 7 รายการ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   2019-06-11   2019-06-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ จ.น่าน เนื้อที่ 300 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-06-11   2019-06-11
ทส 0923.203/6315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ้อมเครื่องปริ้นเตอร์   2019-06-06   2019-06-10
ทส0923.203/6113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำส่วนจัดการต้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-30   2019-06-10
450/2562 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนางสาวสุรางค์คณา กาวิน -ส่วนจัดการต้นน้ำ   2019-05-30   2019-06-10
ทส 0904.307/331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 1ฒท 4110 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-06   2019-06-07
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-06   2019-06-07
ทส 0923.203/6341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-07   2019-06-07
ทส 0904.307/325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2ฒข-8589 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-05   2019-06-06
ทส.0923.203/6224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนหม้อแปลงและติดตั้งหม้อแปลงเช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-05   2019-06-06
ทส 0923.203/6253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 3 (อุทยานแห่งชาติแม่จริม) จำนวน 400 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-05   2019-06-06
ทส 0923.203/6239 ประกวดราคาซื้อจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา) 600 ไร่   2019-06-05   2019-06-06
- ประกาศศูนยืปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-06
- ประกาศศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-06
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-05
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-06-04   2019-06-05
ทส 0923.203/6136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-31   2019-06-05
0923.203/6085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-05-30   2019-05-31
0923.203/6085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-05-30   2019-05-31
0923.203/6083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างรถยนต์ (รถตู้)ฯ กลุ่มงานวิชาการ   2019-05-30   2019-05-31
ทส 0923.203/6148 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ พื้นที่ที่ 2 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน) 600 ไร่   2019-05-31   2019-05-31
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 จ.น่าน เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-05-30   2019-05-30
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน งานตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-30   2019-05-30
ทส 0923.203/5934 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ ๒ (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน)   2019-05-27   2019-05-28
ทส 0923.203/5933 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ 1 (อุทยานแห่งชาติดอยภูคา)   2019-05-27   2019-05-28
0923.203/5996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-28   2019-05-28
ทส 0923.203/5877 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-23   2019-05-27
ทส 0923.203/5878 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-23   2019-05-27
ทส 0923.203/5858 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-22   2019-05-27
ทส0923.203/5892 ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 300 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-23   2019-05-24
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอุทยานแห่งชาติขุนสถาน จำนวน 11 รายการ   2019-05-22   2019-05-23
ทส 0923.203/5810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-21   2019-05-22
ทส 0923.203/5678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ED-55-23-0749 และ ED-54-23-4508   2019-05-14   2019-05-22
ทส 0904.307/301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 2ฒข-8589 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-21   2019-05-22
ทส 0923.203/5452 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-01   2019-05-17
ทส 0923.203/5490 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-02   2019-05-17
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายางประจำตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-05-14   2019-05-17
ทส 0923.203/5444 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-01   2019-05-16
ทส 0923.203/5447 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-05-01   2019-05-16
ทส0923.203/5693 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ 300 ไร่ จ.น่าน   2019-05-14   2019-05-15
ทส 0923.203/5660 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-13   2019-05-14
ทส 0923.203/5673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562   2019-05-14   2019-05-14
ทส 0923.203/5653 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 ปี (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-05-13   2019-05-13
ทส 0923.203/5581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-08   2019-05-10
ทส0923.203/5608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี 2561 (annual report 2018) จำนวน 22 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-10   2019-05-10
ทส 0923.203/5579 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี (ปี2559) แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,000 ไร่   2019-05-08   2019-05-08
ทส 0923.203/5531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุางภัณฑ์แพร่พาณิชย์   2019-05-03   2019-05-07
ทส 0923.203/5553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-07   2019-05-07
ทส 0923.203/5554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-07   2019-05-07
ทส 0923.203/5555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-07   2019-05-07
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-03   2019-05-07
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน บธ 4789 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-03   2019-05-03
ทส 0923.203/5120 ขอส่งสำเนาสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑,๕๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-19   2019-05-03
ทส 0923.203/5310 สำเนาสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2557 จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-25   2019-05-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-26   2019-05-02
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 2 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-29   2019-05-01
ทส 0923.203/4748 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 2000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-05-05   2019-05-01
ทส 0923.203/4965 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2557 จำนวน 2000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-05-11   2019-05-01
ทส 0923.203/4752 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 ปี 2556 จำนวน 1600 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-05   2019-05-01
ทส 0923.203/4856 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 ปี 2557 จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-10   2019-05-01
ทส 0923.203/4756 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 จำนวน 2000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-05   2019-05-01
ทส 0923.203/4877 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ราชบุรี โฮลดิ้ง) จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-10   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   2019-05-01   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   2019-05-01   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-01   2019-05-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช็คและซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(สอส)   2019-04-22   2019-05-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-05-01   2019-05-01
ทส 0923.203/5387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-30   2019-05-01
ทส 0923.203/5387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2557 จำนวน 2,700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-30   2019-05-01
ทส 0923.614/119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-29   2019-04-30
ทส 0923.203/4861 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงสวนเดิม 2-ุ6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 7 จำนวน 1000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2019-04-10   2019-04-30
ทส 0923.203/4865 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 1 จำนวน 900 ไร่   2019-04-10   2019-04-30
ทส 0923.203/4969 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 5 จำนวน 1100 ไร่   2019-04-11   2019-04-30
ทส 0923.203/4945 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 6 จำนวน 500 ไร่   2019-04-11   2019-04-30
ทส 0923.203/4744 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-ุ6 ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 4 จ.น่าน จำนวน 1700 ไร่ ด้วยวิธี e-bidding   2019-04-05   2019-04-30
ทส 0923.203/5361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2557) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-29   2019-04-30
ทส 0923.203/5352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 1 จำนวน 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-29   2019-04-30
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-25   2019-04-25
ทส 0923.203/5118 สัญญาจ้างและสัญญาซื้อขายงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-19   2019-04-25
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (1) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-24   2019-04-25
ทส 0923.203/5256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซื้อวัสดุและจ้างปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ 1 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (2) จังหวัดน่าน เนื้อที่ 200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-24   2019-04-25
ทส 0923.203/5125 สัญญาจ้างและซื้อขายงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-19   2019-04-25
ทส 0923.203/5297 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-04-25   2019-04-25
ทส0923.203/5182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ฝึกอบรม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ทส0923.203/5182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ฝึกอบรม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ทส0923.203/5182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้(ศึกษาดูงาน) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ทส0923.203/5183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานร(ฝึกอบรม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-22   2019-04-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะที่ ๑ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๒๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-04-23   2019-04-23
ทส 0923.203/4959 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างปลูกป่าฟื้นฟูโครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ำ โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๓๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-11   2019-04-22
ทส 0923.203/4739 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จำนวน 2,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-22
ทส 0923.203/4884 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี ๒๕๕๗) โครงการปลูกป่าสาธิต เพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-10   2019-04-22
ทส 0923.203/4739 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี จำนวน 2,100 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข)   2019-04-05   2019-04-22
ทส 0923.203/4670 สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างเพาะชำกล้าไม้ขนาดใหญ่ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จำนวน 230,000 กล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-22
สัญญาที่ 66/2562 และ 25/2562 สัญญาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 1,070 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-11   2019-04-19
สัญญาที่ 72/2562 และ 33/2562 สัญญาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 750 ไร่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-11   2019-04-19
ทส 0923.203/5048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-18   2019-04-19
ทส 0923.203/5047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-18   2019-04-19
ทส 0923.203/4812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2558 จำนวน 1,500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-10   2019-04-18
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จำนวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-09
ทส 0923.203/4681 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-05   2019-04-09
ทส 0923.203/4675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงป่าไม้ใช้สอย จำนวน 800 ไร่ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-04   2019-04-05
ทส 0923.203/4682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒-๖ ปี โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ ๓ จังหวัดน่าน จำนวน ๑,๕๕๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการ ปลูกป่าสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2557 จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลก โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 (ปี 2558) เนื้อที่ 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,200 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ ปลูกป่า กฟผ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (ปี 2559) อุทยานแห่งชาติขุนน่าน แปลงที่ 1 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 9 เนื้อที่ 700 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี 2558) โครงการ พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 6 เนื้อที่ 1,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-04-05   2019-04-05
ทส 0923.203/4551 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-03   2019-04-04
ทส 0923.203/4552 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-03   2019-04-04
- ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 2-6 ปี โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน จำนวน 900 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   2019-03-19   2019-04-04
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสีและขาวดำพร้อมเข้าเล่มรูปแบบรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-28   2019-04-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม7-10ปีโครงการฟื้นฟูเพิ่มพืชอาหารสัตว์ ลำน้ำน่านฝั่งขวา 1400 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   2019-04-02   2019-04-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 5 ท 4213 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-03
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อพิมพ์โฆษรา โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง   2019-04-02   2019-04-03
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-03
ทส 0923.203/4392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 1 กว-5674 กทม.   2019-03-28   2019-04-03
- ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-03   2019-04-03
ทส 0923.203/4444 ข้อตกลงจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี 2555) ปตท. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 400 ไร่   2019-03-29   2019-04-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-02
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อพิมพ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-29   2019-04-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลห่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-04-01   2019-04-01
ทส 0923.203/4448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างงานบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่ 3 ปี 2556 จำนวน 2,000 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   2019-03-29   2019-04-01
ทส 0923.608/423 ประกาศขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   2019-04-01   2019-04-01
- ประกาศ ศูนย์ปฎิบัติการไฟป่าแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-29   2019-04-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง รายละเอียดคุณลักษณะของน้ำมันเชื้อเพลิงอละหล่อลื่น   2019-04-01   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 4 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 7 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี โครงการ ปตท.สผ.ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา แปลงที่ 3 จังหวัดน่าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-04-01
ทส 0923.203/4475 ประกาศประกวดราคาซื้อและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี กฟผ. 60 พรรษา (ปี 2558) พื้นที่ที่ 3 แปลง 2 1,000 ไร่ (ครั้งที่ 2 )   2019-04-01   2019-04-01
ทส 0923.203/4472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ปี2556) กฟผ. พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-04-01
ทส 0923.203/4471 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบำรุงรักษาสวนเดิม 7-10 ปี โครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 80 พรรษา (ปี 2555) กฟผ. พื้นที่ที่ 3 1,000 ไร่   2019-03-29   2019-04-01
- ประกาศสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อพิมพ์ต่างๆของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2019-03-27   2019-04-01
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิมอายุ2-6ปี โครงการกฟผ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ปี2558 อช.แม่จริม จังหวัดน่าน จำนวน 500 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)   2019-03-26   2019-03-29
ทา 0910.607/784 ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อุทยานแห่งชาติศรีน่าน)   2019-03-29   2019-03-29
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและจ้างบำรุงรักษาสวนเดิม อายุ ๒ - ๖ ปี โครงการ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ปี๒๕๕๘) โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฯ พื้นที่ที่๔ แปลงที่ ๑ จังหวัดน่าน เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2019-03-28