ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ วันที่ประกาศ
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-01   2019-10-07
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-01   2019-10-01
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งธุรการ และตำแหน่งตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-09-25   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง ยกเลิกการสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-25   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-19   2019-09-19
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-18   2019-09-18
ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ของ สบอ.13 (แพร่)   2019-08-26   2019-08-26
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ของ สบอ. 13 (แพร่)   2019-08-22   2019-08-22
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พ.ศ. 2562   2019-05-17   2019-05-17
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และนักวิชาการป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2019-05-03   2019-05-03
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักบริหารพื้นที่อนุนรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2019-03-08   2019-03-08
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักบริหารพื้นที่อนุนรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2019-03-04   2019-03-05
ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินราได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)   2018-10-12   2018-10-16
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2018-09-14   2018-09-14
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2018-09-04   2018-09-04
ประกาศรับสมัคร "อาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน" (อส.อช.)   2018-03-14   2018-03-14
ประกาศอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   2018-02-05   2018-02-06
0923.607/148 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ช่างศิลป์)   2018-01-15   2018-01-17
พิเศษ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2017-12-15   2017-12-16
พิเศษ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า   2017-12-15   2017-12-16
พิเศษ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2017-12-13   2017-12-14
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน   2017-12-01   2017-12-07
พิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยบกับการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2017-11-27   2017-11-27
0923.609/1628 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2017-11-22   2017-11-23
พิเศษ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า   2017-11-15   2017-11-16
พิเศษ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย) และครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   2017-11-15   2017-11-15
พิเศษ แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2017-11-15   2017-11-15
พิเศษ ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)   2017-11-10   2017-11-10
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2017-10-23   2017-10-27
ประกาศอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2561   2017-10-21   2017-10-21
ประกาศรายชื่อ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ 2561   2017-10-19   2017-10-19
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้เืพ่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   2017-10-16   2017-10-16
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน   2017-10-05   2017-10-05
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)   2017-10-03   2017-10-04
ประกาศ เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน   2017-02-27   2017-02-27
0905.503/23018 ผลการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เว็บไซตอาเซียน   2015-10-29   2015-11-06
300458 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)   2015-04-30   2015-05-06
2558 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (สอบข้อเขียน)   2015-04-10   2015-04-10
2558 ประกาศ วันเวลา สถานที่ สอบพนักงานพิทักษ์ป่า (สบอ.13 แพร่)   2015-04-10   2015-04-10