เอกสารเผยแพร่

เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ออกหนังสือ วันที่ประกาศ
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน เมษายน 63   2020-05-12   2020-05-14
งบทดลองเดือน เมษายน 63   2020-05-12   2020-05-14
งบทดลองเดือน มีนาคม 2563   2020-04-08   2020-04-09
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มีนาคม 2563   2020-04-08   2020-04-09
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2020-04-01   2020-04-02
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของ สบอ.13 (แพร่) 2563   2020-03-09   2020-03-16
งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2563   2020-03-03   2020-03-03
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2563   2020-03-03   2020-03-03
ภาษีพนักงานราชการ สบอ.13 (แพร่) ปี 2562   2020-02-05   2020-02-05
งบทดลองเดือน มกราคม 2563   2020-02-04   2020-02-04
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มกราคม 63   2020-02-04   2020-02-04
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของ อส.2563   2020-01-31   2020-02-03
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2562   2020-01-08   2020-01-09
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน ธันวาคม 62   2020-01-08   2020-01-09
งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2562   2019-12-02   2019-12-03
  2019-12-02   2019-12-03
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน พฤศจิกายน 2562   2019-12-02   2019-12-03
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2562   2019-11-04   2019-11-12
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน ตุลาคม 62   2019-11-04   2019-11-12
งบทดลองเดือน กันยายน 2562   2019-10-07   2019-10-07
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กันยายน 62   2019-10-07   2019-10-07
คู่มือการสำรวจพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า   2019-09-23   2019-09-23
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2562   2019-09-09   2019-09-09
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน ส.ค.62   2019-09-09   2019-09-09
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562   2019-08-07   2019-08-08
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กรกฎาคม 62   2019-08-07   2019-08-08
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562   2019-07-03   2019-07-05
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มิถุนายน 2562   2019-07-03   2019-07-05
งบทดลองเดือนพฤษภาคม2562   2019-06-08   2019-06-11
รายละเอียดงบประกอบเดือน พฤษภาคม 62   2019-06-08   2019-06-11
งบทดลองเดือน เมษายน 2562   2019-05-08   2019-05-17
รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือน เมษายน 2562   2019-05-08   2019-05-17
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   2019-05-01   2019-05-15
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   2019-05-01   2019-05-15
O23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   2019-05-01   2019-05-15
O24 รายงานผลการจัดซื้อจั้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   2019-05-01   2019-05-15
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562   2019-03-29   2019-04-09
งบทดลอง เดือนมีนาคม2562   2019-04-03   2019-04-03
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มีนาคม 256262   2019-04-03   2019-04-03
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562   2019-03-06   2019-03-08
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน กุมภาพันธ์ 2562   2019-03-06   2019-03-08
องค์ความรู้ระบบการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภายของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13   2019-02-26   2019-02-26
งบทดลองเดือน มกราคม 2562   2019-02-05   2019-02-11
รายละเอียดประกอบบัญชีเดือน มกราคม 2562   2019-02-05   2019-02-11
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย พนักงานราชการ ประจำปี 2561   2019-02-04   2019-02-04
งบทดลองเดือน ธ.ค.2561 และรายละเอียดประกอบงบทดลอง   2019-01-10   2019-01-15
งบทดลองเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561   2018-12-26   2018-12-27
รายละเอียดประกอบรายการบัญชี เดือน ต.ค.- พ.ย.61   2018-12-26   2018-12-27
งบทดลองเดือนกันยายน 2561   2018-10-02   2018-10-02
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษืที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ 2561   2018-06-05   2018-06-06
ขั้นตอนการ Download การติดตั้งและการใช้งาน App Nature4thai   2018-04-05   2018-04-05
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561   2018-04-05   2018-04-05
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561   2018-03-07   2018-03-07
งบทดลอง เดือนมกราคม 2561   2018-02-07   2018-02-07
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2560   2018-01-05   2018-01-05
งบทดลองเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560   2017-12-14   2017-12-14
งบทดลองเดือนกันยายน 2560   2017-10-04   2017-10-04
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560   2017-09-07   2017-09-07
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560   2017-08-09   2017-08-11
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560   2017-07-06   2017-07-11
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560   2017-06-09   2017-06-09
งบทดลอง เดือนเมษายน 2560   2017-05-03   2017-05-08
งบทดลอง เดือนมีนาคม 2560   2017-04-07   2017-04-20
งบทดลอง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559   2017-03-10   2017-04-20
การกำหนดระยะเวลาส่งคำขอ   2017-03-10   2017-03-16
งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2560   2017-03-08   2017-03-09
- งบทดลอง เดือนมกราคม 2560   2017-02-20   2017-02-22
เล่มลักษณะสำคัญขององค์กร-ประจำปีงบ.58   2015-04-01   2015-09-28
เอกสารกาจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)   2015-07-15   2015-09-23