วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ 2563   2020-07-16
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2020-06-23
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-07
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-01
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งธุรการ และตำแหน่งตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง ยกเลิกการสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-25
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2563   2020-07-08
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มิถุนายน 2563   2020-07-08
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน เมษายน 63   2020-06-11
งบทดลองเดือน เมษายน 63   2020-06-11
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 63   2020-06-11
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน พฤษภาคม 63   2020-06-11
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ทส 0923.203/7200 ประกาศสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-08-04
ทส 0923.203/7114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-08-03
ทส 0923.203/7149 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยและอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จังหวัดแพร่   2020-08-03
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2020-07-31
ทส 0923.203/6758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อช.แม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-07-31
ทส 0923.203/6755 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2020-07-31
ดูทั้งหมด
 

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13