วิสัยทัศน์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ
เลขที่หนังสือ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-07
ประกาศฯ การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด   2019-10-01
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งธุรการ และตำแหน่งตรวจสอบชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง ยกเลิกการสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-25
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-19
ประกาศส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมา   2019-09-18
ดูทั้งหมด

เอกสารเผยแพร่
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ภาษีพนักงานราชการ สบอ.13 (แพร่) ปี 2562   2020-02-05
งบทดลองเดือน มกราคม 2563   2020-02-04
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน มกราคม 63   2020-02-04
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ของ อส.2563   2020-02-03
งบทดลองเดือน ธันวาคม 2562   2020-01-09
รายละเอียดประกอบบัญชี เดือน ธันวาคม 62   2020-01-09
ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา
เลขที่หนังสือ หัวข้อเอกสารเผยแพร่ วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสมุน สาขาที่ 1   2020-02-28
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำตวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-02-28
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสาลี่ จังหวัดน่าน   2020-02-28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำเมืองลี   2020-02-27
ทส 0923.203/1598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-02-27
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2020-02-27
ดูทั้งหมด
 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13